Anföranden inom moderaterna

Den 30 augusti 2009 – Anna Marias anförande på M-arbetsstämma,30 augusti, Västerås. Jag säger basta till stängda dörrar.

Jag är väldigt glad att komma upp idag, här på parti arbetsstämman som vald Europaparlamentariker för Moderaterna. Det känns väldigt stort, det passar mig så bra.

Tack för förtroende, tack för stödet.

Jag ska göra mitt allra bästa för att leva upp till uppdraget.

Jag har fått stödet över hela landet och jag representerar nu hela Sverige. Det förtroende för mig tar jag mycket seriöst. Ni är alla välkomna till Europaparlamentet! Välkommen att tillsammans med mig ta in mera Europa i den svenska politiken.

Jag önskar nu bredda den pågående debatten om nomineringsregler och prata också om vår nomineringskultur.

Det är dags att vi vågar ta intern demokrati i partiet på allvar.

Jag är stolt över att Moderaterna är det parti som sätter människor i centrum, individen i centrum, medlemmar i centrum.

Det finns många underbara medlemmar som har engagerat sig för Moderaterna på gator och torg, som, internt och externt, undrar:

Varför lyssnar man inte på min röst?

Varför har jag inte fått någon trovärdigt förklaring om varför man inte har lyssnat på min röst?

I Europaparlamentets valet har svenska folket sagt sitt och medlemmar fick sin röst hörd. Men deras fråga som behöver ett svar är:

Varför ska jag rösta i provvalet över huvudtaget, om min röst knappt hörs?

Jag hoppas att ni håller med mig, att så länge det finns en känsla av toppstyre eller slutenhet, så finns det en risk att den interna demokratin undergrävs.

Nej, det handlar inte om att provvalets resultat ska vara det sista ordet i nominerings processen. Men det handlar om att det ska vara en ärlig, transparant och trovärdig process. Framförallt ska alla beslut under hela processen kunna motiveras och skådas i dagsljus.

Jag blickar framåt! Jag bryr mig om Moderaterna, därför hoppas jag att den interna europavalsanalys som är på gång också inkluderar nominerings processen. För att det som har hänt ska aldrig hända igen. Jag säjer ”Never again”

Nomineringsprocesser i Moderaterna ska vara en öppen process för att lyfta fram representanter som har ett brett stöd och är förankrad bland gräsrötterna. Om vi lyssnar på våra gräsrötter kommer vi också få fler ledare som förmedlar engagemang och samlar kraft inom Moderaterna.

Våra nomineringsprocesser ska inte präglas av en rädsla om vad som händer eller inte händer bakom kulisserna. Den ska präglas av integritet, transparens och medkänsla för varandra.

Den kampen ska jag fortsätta därför att det handlar om demokrati, om trovärdighet, om respekt för våra egna medlemmar och kandidater.

Vi måste lyssna mer till våra medlemmar

Vi måste respektera mer våra medlemmar

Vi måste visa att vi är det öppna och demokratiska parti som vi pratar om

Jag ställer mig på medlemmar och kandidater sida

Jag säjer BASTA till stängda dörrar.