Härliga Roland Bjurström från Farstamoderaterna sprider ”Basta till matfusket!” 14 september 2010