Pressmeddelanden

Den 8 september 2010 – Surströmming


 
Anna Maria Corazza Bildt har tagit surströmmingen till Europaparlamentet och  berättar om den för den italienske ledamoten Raffaele Baldassarre.

– Surströmmingen, som är en traditionsrik svensk delikatess, måste bevaras. Det säger den moderata Europaparlamentarikern och matdebattören Anna Maria Corazza Bildt som nu slåss för surströmmingen i EU.Sverige har fått ett undantag för produktion och försäljning av surströmming, som upphör vid årsskiftet 2011 om EU vägrar förlänga det. Vi riskerar förlora en del av Sveriges kulturella arv.– Surströmmingen är i fara och Sverige måste sätta press på EU-kommissionen för att vi skall få fortsätta denna tradition.

Genom att föra en offentlig debatt i Europaparlamentet och med kommissionen försöker jag öka trycket för en förlängning, säger Anna Maria Corazza Bildt.– Jag har besökt fiskare och småföretagare som lever av surströmmingen och har lovat dem att ta strid för denna typiskt svenska mattradition. Nu gör jag som jag lovat. Och jag hoppas att få stöd av så många svenskar som möjligt.”Östersjöfisken innehåller en något högre dioxinhalt än vad som är tillåtet inom EU, men med tanke på hur små mängder det gäller och hur sällan svenskarna äter fisken, utgör den inget hot mot hälsan”, skriver Anna Maria Corazza Bildt till Kommissionen.

Hon ppekar också att ett stort ansvar ligger på myndigheterna att ta fram ytterligare fakta och analyser om surströmming.Det är ytterst viktigt att bevara denna svenska mattradition, som sysselsätter flera hundra fiskare och små- och medelstora företag, konstaterar hon också i sin fråga till kommissionen.


Anna Maria Corazza Bildt på strömmingsfiskebåten Rönnskär från Stoka

Den 9 mars – Anna Maria får utmärkelse från Italien för sitt  matengagemang

Anna Maria Corazza Bildt har gjort sig känd för sitt engagemang för bättre mat. Nu har Italiens President, Giorgio Napolitano, beslutat att tilldela henne utmärkelsen ”Grande Ufficiale i orden Stella della Solidarieta’ Italiana” som sitt höga erkännande för detta engagemang. Sedan Anna Maria flyttade till Sverige har hon både drivit företag, skrivit en bok och arbetat som opinionsbildare och politiker med matfrågor.

- Jag är stolt och glad över att ha fått denna utmärkelse. I hela mitt liv har jag kämpat och engagerat mig för bra mat så det är självklart en stor ära att bli uppmärksammad för detta, säger Anna Maria Corazza Bildt, ledamot (M) av Europaparlamentet.

- Mat är mer än bara föda, det är ett sätt att leva, umgås, bygga vänskap och kärlek på. Mitt korståg mot matfusket bygger på denna kärlek till en bra matkultur. Jag vill stärka de svenska konsumenterna i sina val genom bättre information och kunskap. En parmigiano reggiano är en riktig parmesanost, en grana padano är det inte, fortsätter Anna Maria.

Anna Maria har en lång bakgrund inom livsmedelsfrågor. Sedan hon flyttade till Sverige har hon tillsammans med Magdalena Ribbing skrivit den storsäljande boken ”Kärleksfullt från Parma: människorna, maten, traditionerna” samt grundat och drivit företaget Italian Tradition. Sedan i somras är Anna Maria ledamot av Europaparlamentet där hon bland annat jobbar med livsmedelsmärkning.

- Jag har genom både mitt politiska engagemang och som företagare försök sprida information om ursprungsmärkning och vad som är de riktiga kulturella skatterna i både svenskt och italienskt matarv. Genom kunskap och bra information kan vi ta bättre beslut om vad vi äter, säger Anna Maria.

Utmärkelsen delas ut av den Italienska ambassadören i Sverige vid en ceremoni den 15 mars 2010 på Italienska ambassaden i Stockholm. Priset tilldelas Anna Maria för hennes förtjänst som Italienska i Sverige och då främst för det arbete hon har gjort för att sprida kunskap om genuin italiensk matkultur och produkter i Sverige. Även hennes politiska engagemang nämns i motiveringen som en förebild för andra italienare i Sverige.

- Jag har tagit med mig det bästa när det gäller tradition, kultur och mångfald av livsmedel från mitt gamla land till mitt nya hemland. På ett kärleksfullt sätt vill jag förena mina två hemländers matkulturer och hjälpa de svenskar som vill njuta av den italienska matkulturen, avslutar Anna Maria.

 

den 24 februari 2010 EU ger konsumenterna mer makt över maten

– Tydlig information måste finnas på alla livsmedel och marknadsföring får inte överskugga viktigt information. Det är hög tid att Europa säger Basta till matfusket, säger Anna Maria Corazza Bildt, ledamot (M) av Europaparlamentet.

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd i Europarlamentet kräver en enhetlig märkning ursprungsmärkning av alla typer av kött över hela Europa och tydlig innehållsmärkning av livsmedel. Anna Maria Corazza Bildt är EPP-gruppens talesperson i frågan och ligger bakom en stor del av de förslag utskottet antagit.

– Vi har rätt att veta vad det är vi köper, som konsument ska vi kunna ta enkla, aktiva och fria val. När imitationer som vanillin ersätter vanilj och kött limmas ihop, måste vi som konsumenter kunna välja vad vi vill äta. Jag är glad att utskottet i Europaparlamentet har röstat igenom mina förslag som ger oss konsumenter en ökad makt, säger Anna Maria.

Informationen på förpackningar ska vara korrekt, relevant och läsbar. Moderaterna och resten av EPP-gruppen har drivit en tydlig linje att bra och tydlig information är vad konsumenterna behöver, inte varningsmärken. Ett resultat av det är att värdena ska uppges per 100 gram eller 100 milliliter och inte som portioner eller stoppljusmärkningar.

Information om allergiframkallande ämnen skall ges antingen muntligen i affären eller via märkning.

– Som mamma till ett barn med allergier vet jag hur viktigt det är med information om allergener. På mat som inte är förpaketerad, som i ost- och köttdisken, är det viktigt att personalen i butiken informerar antingen skriftligt eller muntligt om vilka allergener som finns, fortsätter Anna Maria

Förslaget innebär en harmonisering av all livsmedelsmärkning på Europeisk nivå, vilket gör det lättare för företag att importera och exportera produkter till andra EU-länder och ger konsumenterna en ökad valfrihet.

– Idag är det tillåtet med olika nationella märkningsstandarder inom EU. Det är ett system som ställer till problem för småskalig produktion och begränsar valfriheten för oss konsumenter. Vitsen med ett gemensamt EU-system är att vi ska ha bra och tydlig märkning i hela Europa och att matbranschen ska veta vad som gäller och mina förslag som utskottet röstade igenom tydliggör detta, avslutar Anna Maria.

Omröstningen i Europaparlamentets plenum äger rum i maj.

 

Den 24 februari 2010 - Food Labelling: Informing, not patronising, the consumer – EPP Group wins important vote. Anna-Maria Corazza Bildt MEP and Andreas Schwab MEP

The EPP Group’s position to provide better and correct information to consumers rather than directing their choice gained a majority yesterday in the Internal Market and Consumer Protection Committee of the European Parliament (IMCO).

EPP Group key proposals went through successfully. Food labelling has been a controversial and much debated issue. The proposal for a Regulation aims at improving the criteria for general food labelling in the EU and updates existing legislation.

The EPP Group Shadow Rapporteur, Anna-Maria Corazza Bildt MEP, managed to reach agreement on several compromises with the other political groups before the vote: ”Our aim is to reduce red tape for small and medium sized enterprises, while providing better information to the consumers throughout Europe”, said Corazza Bildt. ”We found compromises on a lot of important issues for both consumers and business operators, without giving up our core values, freedom for the consumer.”

The EPP Group believes that traffic light labelling is alarming and keeps consumers in the dark. Colour coding does not respect consumer diversity, it dictates their health choices and categorises food in an oversimplified way: ”We are not supposed to patronise consumers, but provide them with correct, simple and legible information on the product content. We support the consumer’s right for an aware, active and free choice”, continued Corazza Bildt.

Important compromise along the EPP Group line was also reached on the controversial country of origin labelling: ”We focused on meeting consumers who wish to know where the meat on their plates comes from”, highlighted Corazza Bildt.

Furthermore, consumers will benefit from a comprehensive nutrition declaration, stricter rules against imitation ingredients and clear information on allergy substances.

The EPP Group also succeeded in excluding wine, spirits and beer from this Regulation as labelling legislations are already in place for these products. However, it was agreed to including labelling for mixed alcohol beverages, so-called Alcopops, since they normally attract young people.

”By voting down the risk of having different national legislation within the EU on food labelling, we have secured a well-functioning food market in Europe. This leads to improved transparency, competition and the free trade of food. Removing fragmentation gives the consumer more clarity and possibility to compare products and prices, while reducing costs for the industry. I am glad that we have achieved an opinion that strikes a balance between consumer and the industry, a ‘win-win’ situation”, concluded Corazza Bildt.

Den 17 februari 2010 - Anna Maria samlade 100-tals aktivister på valrally

Under tisdagskvällen samlades ett 150-tal personer i Stockholm för att samtala om vad som händer i Europapolitiken under parollen ”Europa är Vi” och vad de kan göra för en Alliansseger i höst. Värd för tillställningen var Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M), närvarande var allt ifrån aktiva moderater, personer från hennes Kryssa Anna Maria stödförening och andra intresserade.

- Det är otroligt roligt att så många är intresserade av vad jag gör i Europaparlamentet och vill vara med och påverka. Vi fyllde lokalen till max, 150 personer, och hade en lång väntelista, säger Anna Maria Corazza Bildt, moderat ledamot av Europaparlamentet.

- Det finns många frågor där vi gemensamt kan göra skillnad i Europa. Jag kommer att fortsätta med att säga Basta till matfusket, att kämpa för att fler kvinnor ska ta plats och att småföretagens villkor blir bättre, säger Anna Mara.

Mötet var unikt då både aktiva Moderater, personer engagerade i Anna Marias kampanj och personer som inte är engagerad i partipolitiken var närvarande. Under kvällen pratade Anna Maria om det arbete hon gör i Europaparlament och vilka frågor hon vill driva framöver. Hon avslutade med att tala om vikten av höstens Riksdagsval. Anna Maria kommer själv aktivt kampanja för en Alliansseger, hon uppmanade och bjöd in deltagare att vara med i kampanjen.

- Europa är vi. EU handlar inte om byråkrater och byggnader i Bryssel, utan om oss människor som bor i Europa. Det är tillsammans som vi kan skapa en bättre framtid för oss alla, oavsett om det handlar om miljön, maten eller jobben, fortsätter Anna Maria.

Under mötet bidrog deltagarna till Röda Korsets Haiti insamling för katastrofberedskapen inför den kommande regn- och orkansäsong.

- Vi Européer är lyckligt lottade att ha demokrati och välstånd. Med det kommer också ett ansvar jämt emot dem som inte har samma förutsättning. Därför är det viktigt att stödja de drabbade på Haiti och det under en lång tid, avslutar Anna Maria.

Mötet var den första i raden av de som kommer att bli återkommande träffar med Anna Maria Corazza Bildt om ”Europa är Vi” runt om i Sverige.

Den 19 januari 2010- Anna Maria positiv till Malmströms svar under utfrågningen

- Cecilia var brilliant och visade verkligen framfötterna under morgonens utfrågning. Hon gav tydliga och kunniga svar på de tuffa frågorna. Hon visade att hon har ett stort Europaengagemang och en vision för Europa. Under den tre timmar långa utfrågningen svävade hon aldrig på målet, säger Anna Maria Corazza Bildt, moderatledamot av Europaparlamentet.

- Under utfrågningen visade Cecilia på en stor medmänsklighet och humanitet samtidigt som hon betonade vikten av att EU måste bli mer effektivt. Hon betonade vikten av delat ansvar mellan de olika länderna. Just solidariteten mellan EU:s medlemsstater är väldigt viktigt då olika länder har helt olika förutsättningar, säger Anna Maria.

- Cecilia har visat en vilja att hitta en balans mellan å ena sidan säkerhet och trygghet och å andra sidan humanitet och medmänsklighet. Det är viktigt att hon nu som blivande kommissionär förstår skillnaderna i förutsättningar mellan de olika länderna när det gäller migration. Som kommissionär ska hon representera 500 miljoner européer – inte bara geografiskt, utan också politiskt. Det är viktigt att hon tar den uppgiften på stort allvar, fortsätter Anna Maria.

- Jag ser fram emot att jobba ihop med Cecilia i min position som medlem av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Under de närmaste åren hoppas jag att vi tillsammans kommer jobba för att stärka de medborgerliga rättigheterna. I dessa frågor har Europaparlamentet fått en viktigare roll i och med Lissabonfördraget. Cecilia får ett tungt ansvar med många viktiga frågor som är avgörande för Europas framtid, avslutar Anna Maria

Fakta:

Cecilia Malmström frågades ut av Europaparlamentet under tisdags morgonen. Anna Maria Corazza Bildt är en av de ledamöter som sitter i det ansvariga utskottet i Europaparlamentet och fick möjlighet att ställa två frågor kring hennes långsiktiga vision för Europas migrationspolitik och ensamkommande flyktingbarn.

Den 19 december 2009 – Anna Maria Corazza Bildt: ”Today is the first day of visa liberalisation for citizens in the Western Balkans”.

EPP Group Spokeswoman on the issue, Anna Maria Corazza Bildt MEP, welcomed the EU’s decision:

”I really care for the plea for visa freedom of the Western Balkan people and I understand the frustration of a generation of young Bosnians and Albanians who feel imprisoned, locked in and left out. I shared with you the siege of Sarajevo. You are not forgotten. ”

”I support the granting of free visas by today to the people of the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia. It is regrettable that the slow start of the Bosnian and Albanian authorities in meeting the necessary criteria has left their people behind others in the region”

”I am fully committed to speeding up the granting of free visas to all the people of the Western Balkans, driving a realistic agenda that could lead to visa-free travel for Albania and Bosnia and Herzegovina by early summer 2010″, said Corazza Bildt.

”Albania and Bosnia and Herzegovina have made substantial progress recently and I will continue to be committed to their people until they get visa-free travel to Europe”, concluded Anna Maria Corazza Bildt.

Den 18 december 2009 – Vid midnatt införs visafria resor från Balkan

- På lördagen får mängder av invånare på Balkan årets första julklapp när visumkravet till EU upphör, säger Anna Maria Corazza Bildt, (M), som är ledamot av Europaparlamentet .

- Det är särskilt roligt att Sverige som ordförandeland men också jag personligen i parlamentet har kunnat underlätta för svenskar med rötter på Balkan att få besök av släktingar och vänner redan nu till jul- och nyårshelgerna. Det blir mindre krångel och billigare för invånarna på Balkan att resa med de nya bestämmelserna, konstaterar Anna Maria Corazza Bildt.

- Om myndigheterna i Bosnien och Albanien gör sitt jobb kommer också invånarna i dessa länder slippa kraven på visum tillsommaren. Men bollen ligger helt hos dem att uppfylla de krav som Serbien, Montenegro och Makedonien redan uppfyller och som är en förutsättning för visumfrihet, avslutar Anna Maria Corazza Bildt.

Den 25 November 2009 – Anna Maria Corazza Bildt om Stockholmsprogrammet

Europaparlamentet har idag med en överväldigande majoritet ställt sig bakom det så kallade Stockholmsprogrammet, som tagits fram av det svenska EU-ordförandeskapet under ledning av Beatrice Ask och Tobias Billström.

- När jag idag röstade för programmet i Europaparlamentet så tänkte jag på att de flyktingar som i denna stund flyr i små båtar över Medelhavet ska ha samma rättigheter när de når en Europeisk gräns som de som landar på Arlanda, sa ledamoten av Europaparlamentet Anna Maria Corazza Bildt (m).

- Stockholmsprogrammet är en vision för ett medborgarnas Europa – ett Europa med medborgarna i centrum. Det handlar om frihet och rättvisa för alla invånarna i EU. Ett EU som ser till människorna och inte systemen. Det är extra roligt att vi idag på internationella dagen mot kvinnovåld kunde rösta igenom ett förslag som stärker inte bara kvinnorna i EU, utan även för de som söker asyl här

- Trafficking, barnpornografi och knarkhandel är en del av den gränsöverskridande brottslighet som vi inte kan hantera själva i Sverige. För att kunna bekämpa denna typ av brottslighet måste vi samarbete inom EU. Genom programmet ger vi polisen bättre möjligheter att samarbeta över gränserna, samtidigt som vi respekterar de medborgerliga rättigheterna och den personliga integriteten. Brottslingarna rör sig redan över gränser och även polisen borde självklart ha ramverk för att kunna samarbeta för att stoppa brottslighet som rör sig över gränserna.

Idag skiljer det sig allt för mycket mellan hur olika länder i EU tar emot flyktingar och hur vi gör asylbedömningar. Det borde vara en självklarhet att alla som kommer till en EU gräns bemöts med respekt och medmänsklighet, avslutar Anna Maria Corazza Bildt.

I och med Lissabonfördraget får Europaparlamentet medbeslutande när det gäller såväl polissamarbete som asyl och immigration.

Den 12 november 2009 – Anna Maria Corazza Bildt om visaliberalisering för Västra Balkan

Europaparlamentet har idag röstat för viseringsliberalisering för några av länderna på västra Balkan. Anna Maria Corazza Bildt har varit EPP-gruppens talesperson i frågan. Redan till jul kommer medborgarna i Serbien, Montenegro och Makedoniens ges möjlighet att resa viserings fritt till EU.

- Jag bryr mig verkligen om viseringsfriheten för invånarna på västra Balkan. Det är en frihetsfråga, när människor rör sig över gränser, lär känna varandra stärks också demokratin. Men det är naturligtvis också viktigt att ungdomar som stängts ute från EU under ett helt decennium nu får möjligheter att resa, att lära och att bygga sin framtid i hela Europa, säger ledamoten av Europaparlamentet Anna Maria Corazza Bildt (M).

- Det är väldigt glädjande att Serbien, Montenegro och Makedonien nu får viseringsfrihet. För Albanien och Bosnien och Hercegovina ligger nu bollen hos ledningen i de här länderna. Jag tycker medborgarna skall sätta press på sin politiker att skynda på och snabbt få avklarat det som återstår, säger Anna Maria.

- Jag är jätteglad över att ha kunnat hjälpa till att underlätta för medborgare från Serbien, Montenegro och Makedonien att resa till Europa och det redan innan jul. Förhoppningsvis underlättar det även för de som planerar att fira jul hos släktingar och vänner i Sverige. Jag kommer fortsätta jobba för att invånarna i Albanien och Bosnien och Hercegovina också ska få njuta av viseringsfrihet, säger Anna Maria.

Hela EU gjorde under torsdagen ett gemensamt uttalande som välkomnar en fortsatt snabb process för Albanien och Bosnien och Hercegovina.

- Jag är stolt och tacksam över det jobb som det svenska ordförandeskapet har gjort för att få till ett gemensamt uttalande och snabba på processen för viseringsfrihet. Det är en stor frihetsfråga, visum är ett hinder som bromsar rörlighet och demokrati, avslutar Anna Maria.

Till redaktionen:

Viseringsfriheten för Serbien, Montenegro och Makedonien (Former Yugoslav Republic of Macedonia) beräknas träda i kraft den 19 december i år. Om Albanien och Bosnien-Hercegovina kan uppfylla kraven kan EU avvecklas visa för dem under sommaren 2010. Det slutgiltiga beslutet fattas av rådet.

Den 12 november 2009 – EPP Group welcomes VISA liberalisation for Western Balkans. Anna Maria Corazza Bildt MEP

The EP plenary has, by an overwhelming majority, voted in favour of visa liberalisation for citizens in the Western Balkans.

EPP Group Spokeswoman on the issue, Anna Maria Corazza Bildt MEP, welcomed the European Parliament’s decision and the Joint EU Declaration: ”I really care for the plea for visa freedom of the Western Balkan people and I understand the frustration of a generation of young Bosnians and Albanians who feel imprisoned, locked in and left out. I shared with you the siege of Sarajevo. You are not forgotten. We in the EPP Group are on your side, with a credible policy.”

We support the granting of free visas by Christmas to the people of the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia. It is regrettable that the slow start of the Bosnian and Albanian authorities in meeting the necessary criteria has left their people behind others in the region.

”I am fully committed to speeding up the granting of free visas to all the people of the Western Balkans, driving a realistic agenda that could lead to visa-free travel for Albania and Bosnia and Herzegovina by early summer 2010″, said Corazza Bildt.

”We in the EPP Group are ready when they are, and we appeal to the Bosnian and Albanian authorities to do everything not to make the delay too long for their people.”

”I am grateful that we have been able to find broad support for a legally-viable path, in favour of our position to proceed according to the Treaties.” The Social Democrats and the Liberals have finally joined the EPP on that path, voting in favour of our position to proceed ”according to the Treaties”.

The Joint EU Declaration gives a clear political message of strong support for abandoning visas for the Western Balkans provided the necessary criteria are fully met by each and every one in the country.

”The Swedish Presidency has made constructive and important contributions to the Joint Resolution, showing commitment to a fast and realistic solution to the remaining obstacles.”

”Albania and Bosnia and Herzegovina have made substantial progress recently and I will continue to be committed to their people until they get visa-free travel to Europe”, concluded Anna Maria Corazza Bildt.

Den 27 oktober 2009 – Free visa for everyone in the Western Balkans! Anna Maria Corazza Bildt MEP

Commenting on a Decision in the European Parliament’s Civil Liberties Committee preceding a vote in the EP plenary at the end of November, EPP Group Spokeswoman Anna Maria Corazza Bildt MEP said: ”I really care for the plea for visa freedom of the Western Balkan people and I understand the frustration of a generation of young Bosnians who feel imprisoned, locked in and left out. You are not forgotten. We in the EPP Group are on your side, with a credible policy.”

It is highly regrettable that the slow start of the Bosnian and Albanian authorities has left the countries behind many others in the region in meeting the necessary criteria. ”The responsibility for any delay rests with them”, continued Corazza Bildt, pushing for visa freedom in the Western Balkan for travelling to the EU Schengen area.

”We in the EPP Group are ready when they are, and we appeal to the Bosnian and Albanian authorities to do everything not to make the delay too long for their people.”

The constructive compromise in the Civil Liberties Committee makes it clear both that there is strong support for abandoning visas for the Western Balkans and that the necessary criteria have to be fully met by each and every one in the country. The European dream is open to everybody, on an equal footing.

The Social Democrats and Liberals have finally joined the EPP Froup on a legally-viable path, voting in favour of the EPP Group position to proceed ”according to the Treaties”. They have at least formally given up their unrealistic idea of a legal shortcut, risking derailing and delaying the entire visa process.

Only by following the legally-sound path is it possible to accelerate the process of granting free visa for all five Western Balkan countries.

”I am fully committed to speeding up the granting of free visas to all the people of the Western Balkans, driving a realistic agenda that could lead to visa free travel for Albania and Bosnia and Herzegovina by early summer 2010″, said Corazza Bildt.

The EPP Group has been pressing forward the Commission and the Council to ensure that this timeframe could be followed, provided the benchmarks are met. The EPP Group has been commending Albania and Bosnia and Herzegovina for the substantial progress recently achieved in meeting the criteria. Now the ball is in their court.

By acting responsibly, the EPP Group has put the processes of visa liberalisation for the Western Balkans back on track and in the right direction. Unfortunately, the debate in the European Parliament was misled and confused by attempts to bend EU rules, raising false expectation to the people longing for visa freedom.

After weeks of negotiation, the Left has now reluctantly understood that even the European Parliament needs to follow the law.

Den 11 juni 2009 – Gräsrotskampanj gav plats i Europaparlamentet

Anna Maria Corazza Bildt har bedrivit en intensiv kampanj de senaste månaderna i hela Sverige tillsammans med sin stödförening ”Kryssa Anna Maria”. Anna Maria har samlat 85.405 personkryss från väljare över hela landet. Det stora antalet personkryss med stor nationellspridning ger henne en stor legitimitet.

Jag är väldigt glad över det förtroende som svenska folket har givit mig och moderaterna. Jag känner ett stort ansvar som jag ska göra allt jag kan för att leva upp till. Det samtal jag haft senaste månaderna med alla i Sverige ska jag fortsätta hålla även som parlamentariker, säger Anna Maria Corazza Bildt, nyvald Europaparlamentariker för Moderaterna.

Kampanjen har haft sin bas i stödföreningen ”Kryssa Anna Maria” och byggt på ideellkraft snarare än finansiella resurser. Föreningen har samlat volontärer över hela landet, från Ängelholm till Kiruna. Anna Maria kampanjen har byggt på att alla har fått möjligheten att engagera sig på sitt eget sätt. Kampanjen har märkts i stad och land- genom flygbladsutdelning, samtal med grannar och bekanta, på gator och torg, på facebook och twitter, genom filmer och sånger och genom företagsbesök. Unga och gamla, män och kvinnor, landsort och storstad har varit engagerade.

Är det någonting som jag ska ha med mig till mitt tjänsterum i Bryssel är det en glad bild på min stödförening ”Kryssa Anna Maria”. Det engagemang de har gjort för mig är otroligt, de har ställt upp dygnet runt i sol och regn för mig. Jag är otroligt tacksam och glad för deras engagemang, säger Anna Maria.

Fred, frihet, företagande och maten har varit det centralfrågorna under Anna Marias kampanj. Huvudparollen har varit ”Jag säger basta till matfusket”. Samtidigt har kampanjen varit inkluderande och alla väljare har fått en möjlighet att engagera sig och tycka till om vilka frågor som är viktiga.

Anna Marias erfarenhet och engagemang har gjort att det blivit roligt att hålla på med politik för oss alla i kampanjen. Det unika med stödföreningen ”Kryssa Anna Maria” är att personer som aldrig tidigare varit politiskt aktiva har engagerat sig sida vid sida med medlemmar i Moderaterna. Vi har blivit något av en mini-folkrörelse, säger Theréz Randquist, ordförande i stödföreningen Kryssa Anna Maria.

Anna Maria kommer fortsätta ha sin permanenta bostad i Stockholm för att vara nära sina väljare, men planerar att ha en övernattningslägenhet i Bryssel.