Röstförklaringar

Torsdag den 26 november 2009 – Muntligröstförklaring efter om röstningen om en resultion om våld mot kvinnor

Mr President, I voted in favour of this resolution wholeheartedly because I think that we need to join forces across political groups towards a common goal – to denounce, raise awareness of and combat all forms of violence against women.

I am particularly sensitive to the women in conflict as I shared, provided help during, and lived through, all the conflict in Bosnia and Herzegovina and partly also with the Red Cross in Darfur. I think that we now have a fantastic instrument with the Stockholm Programme to enable us to move from words to action. I would like to thank the Swedish Presidency for having included empowerment and combating violence against women in the Stockholm Programme. I will definitely work towards there being a priority, in the implementation of the Stockholm Programme, for combating violence against women.

Onsdagen den 25 november – Röstförklaring efter omröstningen om Stockholmsprogrammet

Vi anser att det är av stor vikt att kvinnor inte utsätts för våld eller sexhandel. På samma sätt är det för oss en självklarhet att vi ska följa de mänskliga rättigheterna och de internationella konventioner som finns för flyktingar. Att vi som EU medborgare ska ha ett stabilt rättsystem och alla vara lika inför lagen är en självklarhet och även att vi ska känna en trygghet i hur myndigheter behandlar vår personliga integritet.

Många av de 144 punkterna i resolutionsförslaget och de 78 ändringsförslag som presenterades till parlamentets resolution var naturligtvis värda att stödja. Resolutionen och ändringsförslagen omfattar också ett flertal punkter, om bla mänskliga rättigheter, diskriminering och integritet, som redan är täckta genom tidigare program och även av Lissabonfördraget. Vi har valt att rösta nej till ett antal ändringsförslag för att få en resolution som är än starkare på de frågor som inte redan omfattas av tidigare program och fördrag. Även om det finns punkter i den resolution som röstades igenom som inte bordet varit med har vi valt att rösta för resolutionen då fördelarna med råge överväger de negativa aspekterna. Det är viktigare med ett tydligt och klart besked från Europaparlamentet att vi ställer oss bakom Stockholmsprogrammet

Torsdagen den 12 november 2009 – Muntligröstförklaring efter omröstningen om viseringsfrihet för Västra Balkan

Mr President, I just wanted to say that we should stress that the joint declaration is really a great success. It is in the joint declaration that we carry the strong political message in support of speeding up the granting of free visas to all the people of the Western Balkans. It is thanks to the responsible position of the PPE Group, which brought the process back on track and in the right direction on a sound legal basis according to the Treaties, that we could achieve such a political success. Forcing into a legal annex a political statement was just misleading and sent the wrong message, raising false expectations for the people in the region.

I would just like to say that I lived through the siege and the shelling of Sarajevo for one and a half years. I will be committed to the speeding-up of the granting of visas for my friends and people there until we get it next summer.

Torsdagen den 8 oktober 2009 – Röstförklaring efter omröstningen om en resolution inför G20 möte. Skriven ihop med de andra moderata ledamöterna

Vi har idag röstat för resolutionen om G20. Vi har emellertid valt att rösta emot införandet av en finansiell transaktionsskatt eftersom det motverkar fattiga länders kapitalbildning och utgör ett hinder mot den utveckling och tillväxt som har lyft länder och människor ur fattigdom de senaste 30 åren. Vi är även emot införandet av en sysselsättningsfond för utjämning av konjunktursvängningar på internationell nivå eftersom det riskerar att bevara gamla och förlegade strukturer och därmed hindra framväxten och utvecklingen av nya jobb. Det skulle kräva införandet av ett internationellt beskattnings- och fördelningssystem utan demokratisk kontroll och med uppenbara risker för korruption av olika slag. Det är viktigt att människor som drabbas av krisen kan få stöd och hjälp, men detta hanteras bäst på nationell nivå, inte av ett internationellt byråkratiskt system.