Anna Maria Corazza Bildt diskuterar Katalonien på SVT

Utvecklingen i Katalonien är oroande och bilderna från Barcelona har skakat hela Europa. Övervåld och separatistisk radikalism är dock ingen lösning. Det råder ingen tvekan om att en konstitutionell kris bara kan lösas vid förhandlingsbordet, inte på gator och torg. Det är rättsstaten som skall gälla.

Kataloniens folkomröstning om självständighet stred mot Spaniens konstitution, men det oproportionella våldet som användes av polisen leder inte till en fredlig process och samtal. Det är viktigt att Madrid och Barcelona skapar förutsättningar för en konstruktiv dialog. Utmanar man de lagar som finns riskerar man att köra rakt in i nya konfrontationer.

Krisen i Katalonien är Spaniens nationella problem. EU har därmed ingen makt eller möjlighet att ingripa, om inte den spanska regeringen begär hjälp.

Se Anna Maria Corazza Bildt debattera Katalonien med Bodil Valero, europaparlamentariker för Miljöpartiet, i SVT:s Opinion - https://www.svtplay.se/video/15403693/opinion-live/opinion-live-sasong-3-5-okt-22-05?start=auto&tab=2017

facebooktwittergooglelinkedin