Anna Maria Corazza Bildts (M) deltagande under Almedalsvecka

Anna Maria Corazza Bildts (M) deltagande under Almedalsveckan

01-07-17

Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M) kommer att vara på plats i Visby under Almedalsveckan för att delta i ett antal seminariet, möten och debatter.

Anna Maria Corazza Bildt blev inkryssad via personval 2009 och fick flest kryss på den moderata listan till Europaparlamentet 2014.

Hon är Ordförande för Europaparlamentets grupp för barns rättigheter, första vice ordförande Inre marknadsutskottet, gruppledare i jämställdhetsutskottet och ordförande för Single Seat-kampanjen.

Anna Maria kandiderar till parlamentet 2019.

Följ Anna Maria live under Almedalen på Twitter, Instagram och facebook: @AnnaMariaCB

 

Här nedan är de öppna seminarium som Anna Maria kommer att delta i:

 

Söndag 3 juli

Vad hände egentligen på EU-toppmötet?

Tid: 15.00-15.45

Arrangör: Kommissionens Informationskontor
Plats: Europahuset, Strandvägen H514

Länk till programmet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47363

Val till Europaparlamentet 2019 – detta vill jag uträtta under resten av mandatperioden

Tid: 17.00 -17.45

Plats: Europahuset, Strandvägen H514

Arrangör: Anna Maria Corazza Bildt
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48055

 

Måndag 4 juli:

Invigningstalare Barnrättstorget

Tid: 8.00 – 9.00

Plats: S:t Hansgatan 21

Arrangör: Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen

Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48563

 

Hur säkrar vi nyanlända barns hälsa?

Tid: 09.10-09.50

Plats: S:t Hansgatan 21

Arrangör: Barnombudsmannen

Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46921

Fred eller konflikt, finns lösningar?

Tid: 10.00-10.50

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3 Sal B51

Arrangör: Rotary Peace Centre

Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44303

 

Expressen Debatt mot Peter Eriksson om migration

Tid: 11.15-11.30

Plats: Donners plats

Arrangör: Expressen Debatt

 

Utfrågning om matsvinn hos Sweden Food Tech

Tid: 13.30-14.30

Plats: Sweden Food techs tält i hamnen

Arrangör: Sweden Food Tech

 

1,6 miljonersklubben om våld mot kvinnor hos Europahuset

Tid: 17.00-17.45

Plats: Europahuset, Strandvägen H514

Arrangör: 1,6 & 2,6 milj klubben

Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49221

 

Söndag 9 juli Moderaternas dag:

Uppsnack med Expressen inför Talet

Tid: 10.30-10.45

Plats: Almedalen

Arrangör: Expressen TV

 

För mer information kontakta:

Pressekreterare

Charlotte Nilsson

+46 70 862 80 05

charlotte.nilsson@ep.europa.eu

facebooktwittergooglelinkedin