Bättre och mer framtidssäkra verktyg mot våld mot barn på nätet

Kriminella nätverk som ägnar sig åt sexuella övergrepp mot barn på internet blir allt mer sofistikerade och det är svårt för våra brottsbekämpande myndigheter att arbeta med lagstiftning som inte alltid är framtidssäker.

Med Anna Maria Corazza Bildts betänkande om sexuella övergrepp och våld mot barn på nätet uppmanas därför EU-medlemsstaterna att ge tillräckliga resurser till polisen och till barns hotlines och hjälplinjer.

EU-medlemsländerna måste ta bort olagligt och kränkande material med barn och blockera när det inte går att ta bort, med snabbare procedurer och skyddsåtgärder. Situationen är allvarlig och kräver innovativa lösningar. Dags att gå från ord till handling och se till att det finns tydliga minimistandarder för sanktioner och åtgärder för att förebygga digitalt våld och övergrepp mot barn, bekämpa straffrihet och skydda barnen. #barnssäkerhetförst

Se Anna Marias video här.

facebooktwittergooglelinkedin