Nyheter

Tillåt gårdsförsäljning av alkohol i Sverige!

”Nyligen uppmärksammades det att statliga Systembolaget har försökt att påverka bland annat riksdagsledamöter och andra opinionsbildare. Systembolaget är ett av de sista kvarvarande monopolen i Sverige, men trots det agerar de som om de vore vilket företag som helst på en fri marknad. Det är absurt att ett företag utan vinstintresse eller konkurrenter satsar miljontals kronor av skattebetala... »

Moderaternas Arbetsstämma 2017

Snart ansluter jag mig till hundratals andra moderater för Arbetsstämman i Örebro. Europeisk politik är närmare Sverige än många tror. I en orolig värld är vi ännu mer beroende av ett starkt och enat Europa. Kvinnors rättigheter, gemensam migrationspolitik, säkerhet och gemensam marknad är bara några av de faktorer som har direkt påverkan på oss i Sverige. Kom gärna och samtala med mig om Europas ... »

Årsmöte med European Centre-Right LGBT Alliance i Paris

Anna Maria Corazza Bildt tillsammans med Fredrik Saweståhl, Kommunstyrelseordförande och förbundsordförande för Öppna Moderater.  Under helgen besökte Anna Maria Corazza Bildt årsmötet med European Centre-Right LGBT Alliance, där Öppna Moderater är en av medlemmar. Ett viktigt evenemang där HBTQ-organisationer från hela Europa samlades för samtal och debatter om hur vi hur stärker kampen mot diskr... »

Anna Maria Corazza Bildt diskuterar Katalonien på SVT

Utvecklingen i Katalonien är oroande och bilderna från Barcelona har skakat hela Europa. Övervåld och separatistisk radikalism är dock ingen lösning. Det råder ingen tvekan om att en konstitutionell kris bara kan lösas vid förhandlingsbordet, inte på gator och torg. Det är rättsstaten som skall gälla. Kataloniens folkomröstning om självständighet stred mot Spaniens konstitution, men det oproportio... »

Öppet Samråd med Anna Maria Corazza Bildt på SVT2

SVT2 sänder denna vecka nu på tisdag kl 14.30 och fredag kl 10.35 programmet från det Öppna Samrådet i Europahuset om min rapport ”FÖREBYGGANDE AV VÅLD MOT KVINNOR”. Bra diskussioner tillsammans med professor Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid, och Olga Persson, generalsekreterare Unizon. Moderator Klas Jansson, Europaparlamentets Informationskontor. #stoppakvinnovå... »

Öppet Samråd med Anna Maria Corazza Bildt

I dag kl 13.00 -14.00 direktsänds det Öppna Samrådet om Anna Maria Corazza Bildts rapport ”Förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och i hemmet” från Europahuset i Stockholm på hemsidan: www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/live-fran-europahuset.html SVT Forum kommer att banda seminariet och sända det senare. Det är nu dags för handling så att alla EU länder inför nolltole... »

Inbjudan till pressträff den 29:e september

Pressträff med Anna Maria Corazza Bildt (M) i Stockholm 29/9: Förebyggande av våld mot kvinnor – vad kan EU göra? I ett färskt beslut uppmanar Europaparlamentet till nolltolerans mot våld mot kvinnor. Anna Maria Corazza Bildt (M), ansvarig för Europaparlamentets behandling av Istanbulkonventionen, bjuder in till en pressträff i Stockholm den 29 september för att informera om vilka insatser E... »

Lunchseminarium: förebyggande av våld mot kvinnor – vad kan EU göra?

     Förebyggande av våld mot kvinnor – vad kan EU göra? Öppet samråd med Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M)  #stoppakvinnovåldetnu I ett färskt beslut uppmanar Europaparlamentet till nolltolerans mot våld mot kvinnor. Ledamöterna vill att EU-länderna anslår tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser till att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och könsrelaterat våld. ... »

Pressmeddelande: Istanbulkonventionen – från ord till handling för nolltolerans mot kvinnor

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) blir äntligen ett verkligt instrument för Europa för att inte bara förhindra och eliminera könsbaserat våld, men även hjälpa våldsoffer och straffa förövare. Konventionen ger en stark röst till kvinnor och flickor att bryta den onda cirkeln av tystnad och rädsla så att skulden flytta... »

Press Statement Single Seat Campaign

      5th of July 2017 Press statement   The Single Seat campaign wants a European Parliament that is more efficient, less polluting, less costly and closer to citizens.   In today’s debate we reach out to France to engage in dialogue for the re-launching of a Europe closer to citizens.   We respect Strasbourg as an important symbol for peace and reconciliation, for us and... »

Page 1 of 24123»