Nyheter

Press Statement Single Seat Campaign

      5th of July 2017 Press statement   The Single Seat campaign wants a European Parliament that is more efficient, less polluting, less costly and closer to citizens.   In today’s debate we reach out to France to engage in dialogue for the re-launching of a Europe closer to citizens.   We respect Strasbourg as an important symbol for peace and reconciliation, for us and... »

Anna Maria Corazza Bildts (M) deltagande under Almedalsvecka

Anna Maria Corazza Bildts (M) deltagande under Almedalsveckan 01-07-17 Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M) kommer att vara på plats i Visby under Almedalsveckan för att delta i ett antal seminariet, möten och debatter. Anna Maria Corazza Bildt blev inkryssad via personval 2009 och fick flest kryss på den moderata listan till Europaparlamentet 2014. Hon är Ordförande för Europaparlam... »

Anna Maria Corazza Bildt talar för Östermalmsföreningarna om framtidsmat

 Den 11 juni kl. 18.00 är du välkommen på sommaravslutning med din Östermalmsförening och det i förbundets nya lokaler på Blasieholmen 4A. Hälsosam och klimatsmart mat är en viktig del i allas vår vardag och den är också en enorm exportmöjlighet för svenska företag. Hur vi Moderater verkar för bättre matproduktion i Europa och vad som händer inom näringslivet kopplat till ekoprodukter berättar Ann... »

Pressmeddelande – Förbud mot frihetsberövande av minderåriga migrant godkänt i Libe-utskottet

Pressmeddelande – Anna Maria Corazza Bildt 25 april 2017 Ett första steg emot att förbjuda frihetsberövande och internering av minderåriga migranter togs idag i LIBE utskottet när den Tvärpolitiska gruppen för barns rättigheter fick igenom sitt förslag att göra det olagligt för medlemsländer att fängsla barn. Förslaget antogs med stor majoritet och är en milstolpe för barns rättigheter. Då det är ... »

Seminarium 5/5 Brexit – så påverkas du och Sverige!

  Anna Maria Corazza Bildt, Europarlamentariker (M) och 1a vice ordförande i Inre marknadsutskottet (IMCO). Anna Maria är även medlem i EPPs utskott för Brexitförhandlingarna. Inbjudan till öppet seminarium med Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt. Anna Maria förklarar processen, utmaningarna och hur den framtida relationen mellan Sverige – Storbritannien kan se ut samt hur E... »

Anna Marias frågor till Europeiska kommissionen

  Nice, Berlin, London och nu Stockholm. Det senaste året har lastbilar blivit ett vapen för terrorister i Europa. Dessa attacker kan komma att bli lockande för framtida massmördare, då det i de flesta europeiska länder är enklare att införskaffa en lastbil än vapen eller explosiva ämnen, och ibland också vara dödligare.   Grupper som Daesh och Al-Qaeda har på sociala medier uppmuntrat användandet... »

Pressmeddelande Parlamentetsgrupp för jägare stödjer Vapendirektivet

Den Interparlamentariksa gruppen för biologisk mångfald, jakt och landsbygd välkomnar att Vapendirektivet har godkänts i Europaparlamentets plenum. Se hela pressmeddelandet här:  2017-03-15 – INTERGROUP – Firearms directive           Intergroup “Biodiversity, Hunting, Countryside” Strasbourg, 15 March 2017 Press release   Safe and fair gun law European Parliame... »

Pressmeddelande – Vapendirektivet godkänt av Europaparlamentet

Pressmeddelande 14 mars 2017 EPP gruppen stödjer balanserad överenskommelse om nya vapenregler Direktivet om kontroll av förvärv och innehav av vapen godkändes med 491 mot 178, (28, avstod, totalt 697). Vapendirektivet fastställer vissa minimiförhållanden för spridningen av civila skjutvapen nom EU. Exempelvis regler för identifikation och spårning, försäljning, förvärv och innehav, det europeiska... »

Anna Marias tal i plenum om Vapendirektivet

I dag (14/3) röstas Vapendirektivet i Europaparlamentets plenum i Strasbourg, som ansvarig för EPP gjorde Anna Maria ett inlägg i debatten. Här är det publicerat I sin helhet: Idag förbättrar vi säkerheten i Europa utan att minska människors frihet. Vi täpper till farliga kryphål. Det räcker inte att några länder har bra regler. Vi behöver gemensamma minimiregler eftersom vi har en inre marknad oc... »

Anna Marias anförande i plenum om Rysslands avkriminalisering av våld i nära relationer

2017 inleddes med att våld i nära relationer avkriminaliserades Ryssland, vilket lämnat hundratusentals kvinnor och barn utan juridiskt skydd. Ett hårt slag mot de redan utsatta. Läs Anna Marias anförande om detta och vad EU kan göra nedan: – Madam President, thank you, Madam Commissioner, for your commitment on violence against women. Today, I wish to reach out to the women and children of Russia... »

Page 1 of 23123»