Nyheter

Anna Marias betänkande får Europaparlamentets stöd

Med en stor majoritet röstade Europaparlamentet för mitt betänkande om sexuella övergrepp och våld mot barn. Jag är väldigt tacksam för så mycket stöd, uppmuntran och varma ord.Jag vill också tacka hela svenska civilsamhället och många ideella organisationer, samt enskilda människor som besökte mig på Europaparlamentet och träffade mig i Sverige för att diskutera och prata om hur vi tillsammans ka... »

Altinget: Corazza Bildt vill ha bättre skydd för utsatta barn

Inför omröstningen om sitt betänkande om sexuella övergrepp och våld mot barn, intervjuades Anna Maria Corazza Bildt av Altinget. Läs gärna hela artikeln här.   »

Anna Maria i Gefle Dagblad

Anna Maria Corazza Bildt fortsätter att stärka debatten med den gemensamma marknaden och vikten av mindre byråkrati, regelkrångel och detaljstyrning. I Gefle Dagbladet skriver Anna Maria tillsammans med den moderate riksdagsledamoten Lars Beckman om frihandels avgörande roll . Läs hela artikeln här. »

Europaparlamentets presskonferens med Anna Maria

I morgon, den 13:e december kl. 10.30, kan ni följa live Europaparlamentets presskonferens om Anna Maria Corazza Bildts betänkande om sexuella övergrepp mot barn. #barnssäkerhetförst Här kan du läsa rapporten - på svenska och på engelska.   »

Intervju i Altinget

I dag intervjuades Anna Maria Corazza Bildt av Altinget om sitt betänkande om sexuella övergrepp. Som Europaparlamentets föredragande fördömer otvetydigt alla former av sexuella övergrepp mot eller sexuellt utnyttjande av barn samt våld mot och övergrepp av barn på alla nivåer. Samtliga EU-institutioner och medlemsstater uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra alla former av fysiskt... »

Inbjudan: Stoppa Sexuellt Våld och Övergrepp mot Barn på Nätet. Vad gör EU?

                                                             Öppet samråd med Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M)                                                                     EU arbetar sedan länge med att bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn. Vad gör EU för att barnen inte ska råka illa ut? Välkommen till Europahuset för att diskutera frågorna med Europaparlamentarik... »

”Europa måste ta Regnbågsfamiljer på allvar”

I dag skriver Anna Maria Corazza Bildt tillsammans med Fredrik Saweståhl, förbundsordförande för Öppna Moderater, om vikten av att hela EU verkar för nolltolerans mot diskriminering av hbtq-personer, regnbågsfamiljer och deras barn. Läs hela artikeln här. »

Lunch med Företagarna

I dag träffade Anna Maria Corazza Bildt Günther Mårder, VD för Företagarna, för ett lunchmöte och samtal om EU:s företagsklimat och förutsättningar för att starta och driva företag. Som första vice ordförande för Europaparlamentets Utskott för den Inre marknaden och Konsumentskydd har Anna Marias fokus alltid legat på ett fullständigt genomförande och upprätthållande av den inre marknaden. Det han... »

På flykt och försvunnen

I morgon talar Anna Maria Corazza Bildt på Länsstyrelsernas nationella konferens om utsatta barn i migration Flyktingbarnens utsatthet i Sverige är ett stort misslyckande för regeringen. Som grundare och medordförande för Europaparlamentets grupp för barns rättigheter jobbar jag med att säkerställa att principen ”barns bästa först” tillämpas och att vi garanterar en hög standard för flyktingar och... »

The Europe We Want

I dag är Anna Maria Corazza Bildt hedrad att vara värd, som grundare och medordförande för Europaparlamentets Grupp för barns rättigheter, för ett viktigt evenemang om barn i samband med Internationella barndagen. Programmet har en hög nivå av talare från bl a Europakommissionen, UNICEF, EuroChild m.m. Man ska aldrig glömma att ett barn är alltid först och främst ett barn, oavsett asyl- eller soci... »

Page 1 of 27123»