Europaparlamentets talman Tajani på besök i Sverige

I dag träffade Anna Maria Corazza Bildt Antonio Tajani, Europaparlamentets talman, för att välkomna honom till Stockholm vid hans första besök till Sverige i sin roll inför toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg.

AM, Tajani, Welle
Anna Maria med Antonio Tajani, Europaparlamentets talman, och Klaus Welle, Europaparlamentets generalsekreterare.

Under Svenskt Näringslivs rundabordssamtal med andra näringslivsrepresentanter deltog Anna Maria i givande och inspirerande samtal om Europas framtida utveckling med fokus på konkurrenskraft och digitalisering. Mötet var också ett tillfälle att träffa många imponerande svenska digitala entreprenörer som gör extraordinära insatser för att fortsätta stärka Stockholms ställning som en av Europas huvudstäder för start-ups.

IMG_6678
Anna Maria – från höger till vänster – med Daniel Sonesson (VD för SUP46 – Start-Up People of Sweden), Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv, och Antonio Tajani.

Lösningarna för framtida utmaningar kommer från kreativa och riskvilliga entreprenörer. Det bästa politiker kan göra är att på olika sätt underlätta för entreprenörskap med mindre detaljstyrning och starkare inre marknad. Just därför vinner Europa på gemensamma, tydliga regler utan byråkrati och hinder mellan medlemsländer. Och vi moderater ska kämpa för att Sverige återigen ska bli en viktig röst för stärkt sammanhållning, tillväxt och konkurrenskraft, mot protektionism och regelkrångel.

Ett särskilt tack till Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv, för en välarrangerad mottagning och rundabordssamtal.

facebooktwittergooglelinkedin