Frihandelsavtal mellan EU och Japan

Frihandelsavtal mellan EU och Japan

EU och Japan har nu skrivit under det hittills största frihandelsavtalet som omfattar en tredjedel av världens BNP. EU och Japan skickar en tydlig signal till USA och Donald Trump att vi står enade mot protektionism. Parallellt med frihandelsavtalet har parterna även nått en överenskommelse som underlättar för företag att föra över data mellan EU och Japan.

Detta är en glädjande riktning för Europa och världen. #EUJapan #EUpol #Freetrade

facebooktwittergooglelinkedin