ö: Albania and Bosnia Herzegovina: Green light for free travel to the EU – 7 October 2010

Albania and Bosnia Herzegovina: Green light for free travel to the EU. Anna Maria Corazza Bildt MEP.

“I am happy that the Albanian and Bosnian people soon will have the possibility to travel without a visa to EU Schengen countries”, commented EPP Group shadow rapporteur Anna Maria Corazza Bildt MEP when the European Parliament on Thursday supported visa-free travel.

”Personally I shared the plight of the siege in Sarajevo and the war in Bosnia Herzegovina for years. The plea of a young generation who felt locked in and left behind has been close to my hearth since I entered this House in the summer 2009″, said Anna Maria Corazza Bildt.

”The EPP Group has been committed to accelerating in every way the process of visa liberalisation, treating all countries of the Western Balkans equally. We pursued a realistic and credible line while others were raising false expectations. I welcome that the other political groups have realised that the European Treaties had to be respected. No procedural short cuts were possible.”  

”We congratulatulate the Albanian and Bosnian authorities for the results achieved in meeting the necessary criteria. Reforms like strengthening the rule of law, combating crime and corruption, are important for the people of the region. People to people contact, breaking the sense of isolation is important to promote stability in the region in a European perspective”.

”I call upon the Council to respect their undertaking in the joint declaration adopted under the Swedish Presidency to grant visa regime as soon as possible. The people of Bosnia Herzegovina and Albania should see the light after the tunnel and be able to travel without a visa to the EU Schengen by Christmas”, concluded Anna Maria Corazza Bildt.

For further information: Anna Maria Corazza Bildt MEP, Tel: +32-2-2845128

Per Heister, EPP Press & Communications Service, Tel +32-496-645530

Notes to Editors:The EPP Group is by far the largest political group in the European Parliament with 265 Members

Svensk översättning

Grönt ljus för albaner och bosnier att resa fritt i Europa

- Jag är glad att albaner och bosnier snart kommer att kunna resa inom Schengen utan visa.

Det säger Anna Maria Corazza Bildt, moderat Europaparlamentariker, efter en omröstning i parlamentet om införande av visafrihet för Albanien och Bosnien-Herzegovina.

- Jag befann mig i Sarajevo under belägringen och tillbringade flera år i krigets Bosnien. Unga bosnier har känt sig inlåsta i sitt land och ända sedan jag kom in i Europaparlamentet 2009 har jag arbetat för att de ska kunna resa fritt.

- Min partigrupp i parlamentet, EPP-gruppen, har målmedvetet försökt öka takten i den process som lett fram till visaliberaliseringen, så att alla länder på Västra Balkan behandlas lika. Vi hade en realistisk hållning, när andra bara väckte falska förhoppningar. Det är bra att andra partigrupper insett att fördragen måste respekteras. Några genvägar fanns inte.

- Parlamentet har välkomnat de framsteg albanska och bosniska myndigheter gjort i reformarbetet. Rättsstaten har stärkts, brott och korruption bekämpas, vilket är mycket betydelsefullt för människor i regionen. Det är viktigt att bryta isoleringen och låta människor mötas om stabilitet ska kunna uppnås i regionen.

- Jag uppmanar rådet att respektera sina åtaganden i den gemensamma deklaration som antogs under Sveriges ordförandeskap i EU och införa visafrihet så snart som möjligt. Människor i Bosnien-Herzegovina och i Albanien borde kunna se ljuset i slutet av tunneln och kunna resa utan visa inom Schengen vid juletid, säger Anna Maria Corazza Bildt.