Förklaring om bekämpandet av barnpornografi

Jag skrev på en deklaration som efterlyste tidig varning mot barnpornografi på nätet. Alltför många har tyvärr tolkat det som om att det handlar om kränkning av den personliga integriteten. Det är tvärtemot min avsikt. För mig handlar det om utsatta barns integritet. Jag vill se till att barnpornografin motarbetas. För att undvika fortsatta missförstånd har jag dragit tillbaka min signatur för denna deklaration, men tänker fortsätta motarbeta pedofili och sexuella övergrepp mot barn och hoppas få ett brett stöd med konstruktiva lösningar.

Med varma hälsningar

Anna Maria