I juni röstade vi om livsmedelsinformation till konsumenter

Här kan ni läsa Kommissionens ursprungliga förslag:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2008%3A0040%3AFIN%3ASV%3APDF

Och här finner ni de ändringar som antogs av Europaparlamentet i juni:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+TA+P7-TA-2010-0222+0+DOC+XML+V0%2F%2FSV

Jag är glad att den linje, som jag aktivt drivit som talesperson för EPP i inre marknadsutskottet, gick igenom. Ett tydligt och enkelt märkningssystem är till fördel både för konsumenter och små företagare.

En modern konsumentpolitik handlar framför allt om vår valfrihet att kunna ta välgrundade beslut om vad vi vill äta. Det bygger på korrekt och begriplig information – inte mer information och pekpinnar.

I juni röstade vi för att texten på förpackningar ska vara läsbar. Marknadsföring får inte överskugga information. Därför måste matbranschen ta sitt ansvar för att undvika vilseledande märkning och förfalskningar. Det har blivit allt vanligare med imitationer, som oftast är billigare för producenter, men alla konsumenter har rätt att veta vad produkten de köper innehåller.

Information om allergener är också ytterst viktigt. Den informationen ska vara lättillgänglig. Vi vann även i frågan om att märka transfetter i hälsodeklarationen och vi lyckades driva linjen mot införandet av trafikljusmärkning och obligatoriska GDAs.

Jag röstade för att märkning ska vara vetenskapligt grundad, särskilt när det gäller regler om hälsomärkning. Frågan om näringsprofiler, som livsmedel måste uppfylla för att kunna förses med hälsomärkning, ska vi fortsätta arbeta med i dialog med Kommissionen. Konsumenten måste stå i centrum och får inte vilseledas av ovetenskapliga påståenden.

Jag kommer också att fortsätta driva ursprungsmärkning för allt kött.

Efter första läsningen i Europaparlamentet kan nu förhandlingarna med Rådet börja. Jag har varit mycket aktiv och fortsätter vara engagerad i frågan om matmärkning. Genom att skapa ett tydligt europeiskt regelverk och minska nationella undantag stärker vi konsumenternas valfrihet och säger basta till matfusket!