SVTs artikel om surströmmingen 8 september 2010

Läs SVTs artikel om Anna Marias interpellation av surströmmingens bevarande:

http://svt.se/2.73925/1.2138412/bildt_vill_radda_surstrommingen&lid=aldreNyheter_1851555&lpos=rubrik_2138412