Kontakt

 

Här nedan finner ni kontaktuppgifter och ansvarsområden till Anna Marias medarbetare:

BRYSSEL

Charlotte NILSSON
Pressekreterare
Mobil/Direktkontakt: +46 70 862 80 05
Tel. Kontor: +32 2 283 71 28
charlotte.nilsson@europarl.europa.eu

Valentina PAPA
Politisk Handläggare
Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor (LIBE-utskottet)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, FEMM
Intergroup för barns rättigheter och Single Seat, för ett enda säte för Europaparlamentet
Tel. Kontor: +32 2 283 71 28
valentina.papa@europarl.europa.eu

Rasmus BÄCKSTRÖM
Politisk Handläggare
Inre marknad och konsumentskyddsfrågor (IMCO-utskottet)
Miljö, djurskydd och livsmedelsfrågor (ENVI-utskottet)
Tel.Kontor: +32 2 284 71 28
rasmus.backstrom@europarl.europa.eu

Nicklas LINDSTRÖM
Politisk Handläggare
Jordbruk och landsbygdsfrågor (AGRI-utskottet)
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
Tel.Kontor: +32 2 283 16 93
nicklas.lindstrom@europarl.europa.eu

Simona Koria
Ansvarig för kalender
Tel.Kontor: +32 2 284 51 28
annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu