Kontakt

 

Här nedan finner ni kontaktuppgifter och ansvarsområden till Anna Marias medarbetare:

BRYSSEL

Presskontakt:+32 2 283 71 28

annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu

Valentina PAPA
Politisk Handläggare
Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor (LIBE-utskottet)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, FEMM
Intergroup för barns rättigheter och Single Seat, för ett enda säte för Europaparlamentet
Tel. Kontor: +32 2 283 71 28
valentina.papa@europarl.europa.eu

Nicklas Lindström
Inre marknad och konsumentskyddsfrågor (IMCO-utskottet)
Miljö, djurskydd och livsmedelsfrågor (ENVI-utskottet)
Jordbruk och landsbygdsfrågor (AGRI-utskottet)
Tel.Kontor: +32 2 283 16 93
nicklas.lindstrom@europarl.europa.eu

Juras Stankevich
Politisk Handläggare
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
Tel.Kontor: +32 2 284 71 28
juras.stankevich@europarl.europa.eu

Alice Thörnqvist Elmeland
Ansvarig för kalender
Tel.Kontor: +32 2 284 51 28
annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu