Anna Marias frågor till Europeiska kommissionen

betonglejon-jpg
 
Nice, Berlin, London och nu Stockholm. Det senaste året har lastbilar blivit ett vapen för terrorister i Europa. Dessa attacker kan komma att bli lockande för framtida massmördare, då det i de flesta europeiska länder är enklare att införskaffa en lastbil än vapen eller explosiva ämnen, och ibland också vara dödligare.
 
Grupper som Daesh och Al-Qaeda har på sociala medier uppmuntrat användandet av lastbilar för att skada civila. Vi måste snarast möjligt adressera den här nya typen av hot och öka säkerheten inom transportsektorn. I Berlin hade ett automatiskt bromssystem, som introducerades 2015 i förordningen om typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar potentiellt kunnat rädda många liv. Allt eftersom terroristerna utvecklar sina metoder, behöver vi hitta sätt att motverka dem på.
 
Därför frågade jag Kommissionen detta:
 
  1. Vad kan Kommissionen tillsammans med medlemsländerna och berörda parter göra för att förhindra framtida kapningar av lastbilar och användandet av dem i terrorattacker?
  2. Finns det i dagsläget några andra tekniska lösningar som kan motverka att andra än lastbilsföraren kan köra lastbilen och har Kommissionen för avsikt att samla transportsektorn för att finna innovativa lösningar?
  3. Planerar Kommissionen att föreslå någon åtgärd för att undvika att lastbilar används mot civila i sin kommande revidering av förordningen om allmän produktsäkerhet?
 
 
 
 
facebooktwittergooglelinkedin