Mina hjärtefrågor

Jag är småbarns mamma som bryr mig om att vi ska ha bra mat på våra tallrikar. Som matföretagare, matproducent och matförfattare tycker jag att det är dags att vi säger Basta till matfusket!  Jag har skrivit en appell till matbranschen där jag inbjuder till en dialog för att starta en självsaneringsprocess.

Som småföretagare, som dagligen upplever krångel med byråkrati, vill jag förenkla för företagande och riva ner hinder som finns för fri handel.

Som fredsarbetare i krigets Balkan och många år inom Italienska UD, FN och EU, vill jag har en starkare gemensam röst för fred, frihet och demokrati.

Jag vill bland annat verka för:

  • Hälsosam mat – jag står på konsumentens sida
  • Bättre förutsättningar  för företagande – för att skapa framtidsjobb
  • Det globala klimat och miljöarbetet – Europa bör leda förändringen och höja kraven
  • En gemensam freds och utrikespolitik – för frihet och demokrati
  • Fler starka kvinnor behövs i Europa!
  • EURON – Jag förespråkar varmt för ett införande av Euron.