Om utredningen av EU:s Vapendirektiv

I veckan presenterades utredningen om genomförandet av #Vapendirektivet i svensk lagstiftning.

Jag är den som kämpat mest av alla i EU-förhandlingarna för att säkerställa att lagliga vapenägare ska kunna fortsätta att utöva sina idrotts och fritidsaktiviteter.

Som EU-direktivet ser ut ska det inte skapa onödiga bördor eller krångel, men jag har redan från början sagt att det är viktigt att se upp med tendenser till övertolkning från de olika ländernas sida, inte minst i Sverige.

Som Moderat Europaparlamentariker styr jag självklart inte regeringens utredning. Nu är det viktig att utredningen granskas noga, och att alla tendenser till övertolkning och överreglering tas bort. Sedan ska regeringen lägga sitt förslag, och ytterst är det därefter riksdagen som beslutar.

Då kommer vi moderater mer direkt in i bilden igen och ska slår vakt om att det inte blir mer restriktivt i Sverige. Vi kommer självklart att fortsätta lyssna också på jakt- och sportskytterörelsen.

Det är viktigt att ta i beaktande deras synpunkter för att se till att Vapendirektivet landar rätt i Sverige!

Vi måste öka trygghet utan att begränsa människors frihet.

facebooktwittergooglelinkedin