Öppet Samråd med Anna Maria Corazza Bildt på SVT2

SVT2 sänder denna vecka nu på tisdag kl 14.30 och fredag kl 10.35 programmet från det Öppna Samrådet i Europahuset om min rapport ”FÖREBYGGANDE AV VÅLD MOT KVINNOR”.

Bra diskussioner tillsammans med professor Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid, och Olga Persson, generalsekreterare Unizon. Moderator Klas Jansson, Europaparlamentets Informationskontor.

#stoppakvinnovåldetnu

DK5KdCdWsAAXy34.jpg large

facebooktwittergooglelinkedin