Öppet Samråd med Anna Maria Corazza Bildt

I dag kl 13.00 -14.00 direktsänds det Öppna Samrådet om Anna Maria Corazza Bildts rapport ”Förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och i hemmet” från Europahuset i Stockholm på hemsidan: www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/live-fran-europahuset.html

SVT Forum kommer att banda seminariet och sända det senare.

Det är nu dags för handling så att alla EU länder inför nolltolerans mot könsbaserat våld! #stoppakvinnovåldetnu

14-04-17 Corazza Bildt campaign t-shirts-31

 

facebooktwittergooglelinkedin