På flykt och försvunnen

I morgon talar Anna Maria Corazza Bildt på Länsstyrelsernas nationella konferens om utsatta barn i migration

Flyktingbarnens utsatthet i Sverige är ett stort misslyckande för regeringen. Som grundare och medordförande för Europaparlamentets grupp för barns rättigheter jobbar jag med att säkerställa att principen ”barns bästa först” tillämpas och att vi garanterar en hög standard för flyktingar och asylsökande samtidigt som vi förebygger och bekämpar missbruk av reglerna.

Ett barn är först och främst ett barn, oberoende av nationalitet och religion. De barn som flyr till Europa från krig ska vara skyddade och deras rättigheter ska respekteras. Europol har slagit larm om tusentals flyktingbarn som försvinner i Europa. Polisen och sociala myndigheter har inte tagit detta nödrop på allvar och ingen vet var dessa barn har tagit vägen. En rapport från Länsstyrelsen visar stora brister i införandet av statistik hos Migrationsverket vad gäller ensamkommande flyktingbarn som försvinner. Det är även svårt att se hos Migrationsverket från vilken kommun som barnen har försvunnit.

Läs mer om morgondagens evenemang här.

Länsstyrelsen

facebooktwittergooglelinkedin