Pressmeddelande – Förbud mot frihetsberövande av minderåriga migrant godkänt i Libe-utskottet

Pressmeddelande – Anna Maria Corazza Bildt

25 april 2017

Ett första steg emot att förbjuda frihetsberövande och internering av minderåriga migranter togs idag i LIBE utskottet när den Tvärpolitiska gruppen för barns rättigheter fick igenom sitt förslag att göra det olagligt för medlemsländer att fängsla barn. Förslaget antogs med stor majoritet och är en milstolpe för barns rättigheter. Då det är ett viktigt steg från dagens lagstiftning som tillåter frihetsberövande av minderåriga i undantagsfall.

Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker och Ordförande i den tvärpolitiskagruppen:

”Det är hög tid att medlemsländerna förstår att det aldrig är för barnets bästa att bli frihetsberövad.  Jag har besökt många flyktingläger och mottagningscenter runt om i Europa och dagens omröstning i Europaparlamentet skicka ett start budskap till medlemsländerna. De måste nu ta sitt ansvar för att skydda barn på samma villkor oavsett om de är migranter eller nationella medborgare. ”

”Den tvärpolitiska gruppen för barns rättigheter kommer fortsätta att arbeta för att förbudet att frihetsberöva minderåriga migranter ska vara en del av den slutliga texten även efter förhandlingar med Rådet”, avslutar MEP Anna Maria Corazza Bildt

Länk till den Tvärpolitiska gruppen för barns rättigheters Pressmeddelande:   http://www.childrightsmanifesto.eu/the-european-parliament-intergroup-succeeds-to-put-an-end-to-migrant-childrens-detention-at-todays-vote-on-the-reception-conditions-directive-in-the-libe-committee

Presskontakt:

Charlotte Nilsson

Pressekreterare

Charlotte.nilsson@ep.europa.eu

+46 70 86 28 005

facebooktwittergooglelinkedin