Pressmeddelande 4 juni – Fria dataflöden

Pressmeddelande 4 juni – Fria dataflöden

Pressmeddelande

4 juni 2018

Nu skapas den femte friheten på den europeiska marknaden: Data 

 

Utan fria dataflöden riskerar vi digital protektionism. Därför är det mycket viktigt att Europaparlamentet nu gått vidare för att skapa den femte friheten på den gemensamma europeiska marknaden. Den digitala ekonomin är avgörande för vår framtid, och fria dataflöden en nödvändighet.”

Det säger Anna Maria Corazza Bildt med anledning av att Europaparlamentets Inre marknadsutskott i dag ska rösta fram hennes betänkande om Förordningen för fria flöden av icke-personlig data. Reglernas främsta syfte är att avreglera nationella krav på att data lagras inom landet, samt att säkerställa att företag kan flytta sin data mellan molnleverantörer.

- Min vision är ett öppet, fritt och säkert internet för alla. Vi gör nu ett viktigt framsteg mot en sann gemensam digital marknad inom Europa. Det här är en reglering för att avreglera. Jag vill främja innovation, jobb och tillväxt genom tydliga, nätneutrala och framtidssäkra regler. Fria dataflöden är en förutsättning för att utnyttja den fulla potentialen i nya tekniker som artificiell intelligens och big data analysis. Detta är därför en ödesfråga för europeisk ekonomi och konkurrenskraft, säger Anna Maria Corazza Bildt som ansvarar för Europaparlamentets arbete med förordningen om fria dataflöden.

Fria dataflöden väntas bidra med 8 miljarder euro per år till EU:s BNP, lika mycket som frihandelsavtalen med Kanada och Sydkorea tillsammans. Dagens datalokaliseringskrav skapar merkostnader för datalagring på upp till 120 procent för Europas företag.

- Gamla sanningar måste omprövas. Information är inte nödvändigtvis säkrare för att den lagras inom landet. Däremot innebär lokaliseringskrav krångel och kostnader för våra företag som inte kan välja den mest effektiva lösningen, fortsätter Corazza Bildt.

De nya reglerna kommer inte minska skyddet för personlig data. De regler som finns i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) förblir oförändrade. Tillsammans med de nya reglerna för icke-personlig data är målet att skapa ett gemensamt europeiskt dataområde. 

- Som småföretagare vet jag att det är svårt att förhandla villkoren med stora molnleverantörer. Därför vill vi nu också inför en uppförandekod så att företag enklare kan flytta sin data mellan leverantörer. Det är en fråga om sund konkurrens, inlåsningseffekter måste undanröjas, avslutar Corazza Bildt.

Beslutet om fria dataflöden var det viktigaste som fattades av EU:s ministerråd under Estlands ordförandeskap, som starkt prioriterade dessa frågor. Nu driver Anna Maria Corazza Bildt fram Europaparlamentets position. Därefter sker en förhandling mellan ministerrådet och parlamentet för att ta fram det slutgiltiga texten. Anna Maria Corazza Bildt hoppas att detta skall vara möjligt före sommaren, vilket i så fall är rekordsnabbt.

För mer information kontakta:

Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M),

Första vice ordförande för Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 annamaria.corazzabildt@ep.europa.eu

 

facebooktwittergooglelinkedin