Pressmeddelande – Vapendirektivet godkänt av Europaparlamentet

Pressmeddelande 14 mars 2017

EPP gruppen stödjer balanserad överenskommelse om nya vapenregler

Direktivet om kontroll av förvärv och innehav av vapen godkändes med 491 mot 178, (28, avstod, totalt 697). Vapendirektivet fastställer vissa minimiförhållanden för spridningen av civila skjutvapen nom EU. Exempelvis regler för identifikation och spårning, försäljning, förvärv och innehav, det europeiska skjutvapenpasset och licensiering.

”Vi har stärkt säkerhet i Europa utan att minska friheten för våra lagliga vapenägare” säger Anna Maria Corazza Bildt ansvarig förhandlare för EPP Gruppen och Förste Vice Ordförande i utskottet för den Inre Marknaden och Konsumentskydd.

”Direktivet är rättssäkert, tydligt och genomförbart. Det är det bästa möjliga resultatet” säger Anna Maria Corazza Bildt

Syftet med revideringen av vapendirektivet är att säkerställa att lagliga vapen inte hamnar i fel händer. Det behövs eftersom det idag finns farliga kryphål som behöver stängas med hjälp av gemensam standard för deaktivering, krav på säker förvaring, ökad spårbarhet och bättre samarbete mellan nationella polismyndigheter.

”Jag är stolt att vi lyckats ta bort de delar som begränsade jägare och sportskyttar. Jag vill försäkra dom om att de kan fortsätta med att njuta av sina fritidsintressen” fortsätter Corazza Bildt

Det nya direktivet täpper till kryphål och det möjliggör att länder som Sverige som har ett fungerande regelverk kan behålla det.

”Vi har lyckats att radikalt förändra Kommissionens förslag och nu uppmanar vi medlemsstaterna att genomföra direktivet utan ytterligare begräsningar” sammanfattar Anna Maria Corazza Bildt.

Hösten 2015 presenterade Kommissionen sitt förslag till förändringar i direktivet om kontroll av förvärv och innehav av vapen. I december nådde Europaparlamentet och Europeiska rådet en överenskommelse som antogs i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd den 26 januari. Nu antas överenskommelsen slutgiltigt för att sen införas i nationell lagstiftning under de kommande åren.

För ytterligare information:

Charlotte Nilsson

Pressansvarig hos Anna Maria Corazza Bildt

Tel: +46 70 862 80 05

facebooktwittergooglelinkedin