Inbjudan till pressträff den 29:e september

Pressträff med Anna Maria Corazza Bildt (M) i Stockholm 29/9: Förebyggande av våld mot kvinnor – vad kan EU göra?

Banner-panelsamtal-29september

I ett färskt beslut uppmanar Europaparlamentet till nolltolerans mot våld mot kvinnor. Anna Maria Corazza Bildt (M), ansvarig för Europaparlamentets behandling av Istanbulkonventionen, bjuder in till en pressträff i Stockholm den 29 september för att informera om vilka insatser EU och Sverige kan och bör göra.

Datum: Fredag 29 september 2017
Tid: Kl. 12.00-12.30
Plats: Europahuset plan 6, Regeringsgatan 65 i Stockholm
Obligatorisk anmälan: epstockholm@ep.europa.eu

Efter pressträffen hålls ett öppet samråd som du är välkommen att ta del av. Programmet hittar du här.

Bakgrund
I beslutet från den 12 september välkomnar Europaparlamentet att EU undertecknar den så kallade Istanbulkonventionen. Ledamöterna vill att EU-länderna anslår tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser till att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och könsrelaterat våld.

”Det är tid för handling. Alla EU-länder måste ratificera Istanbulkonventionen och införa nolltolerans mot könsbaserat våld”, säger Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M).

Istanbulkonventionen undertecknades av EU i juni 2017. Nästa steg, EU:s formella anslutning till konventionen, kräver ett enhälligt beslut av rådet efter parlamentets godkännande. EU-kommissionen och rådet förhandlar fortfarande om hur EU:s respektive EU-ländernas olika befogenheter ska slås fast.

Mer information ger: Tiia Mustonen Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige Tel: 08-562 444 61 Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

facebooktwittergooglelinkedin