Anna Maria på Safer Internet Day – 6 februari

Anna Maria på Safer Internet Day – 6 februari

1 2Idag är internationella dagen för ”Safer Internet Day” som syftar till att sprida kunskap om barn och ungas närvaro på nätet. Årets tema är ”Create, connect and share respect: A better internet starts with you.”

Jag vill därför speciellt idag ge en röst till alla barn som har fallit offer för cybermobbing, sexuellt övergrepp och exploatering. Nätet skapar möjligheter, men också en del utmaningar för unga, som måste lösas tillsammans. Det är vår uppgift att skapa en bättre och säkrare internet för barn. Alla involverade aktörer måste ta sin del av ansvar.

Medlemsstaterna bör allokera resurser i förebyggande syfte, etablera helplines, göra sitt bästa för att sätta förövarna inför rätta, investera i ny teknologi, prioritera skydd av barn och säkerställa en tryggare miljö på nätet. Barn måste känna och veta att det alltid är förövarnas fel, att de inte är ensamma och att deras röster blir hörda.

#barnssäkerhetförst #SaferInternetDay #SID2018 #saferinternet4eu

facebooktwittergooglelinkedin