Samtal med svenska lärare om Europasamarbetet

Den 26:e januari kommer jag att träffa 50 svenska lärare från Europaparlamentets Ambassadörsskoleprogram i Stockholm för att bl a prata om vikten av Europasamarbetet och Sveriges roll för ett öppet, fritt och starkt Europa.

Efter mina upplevelser som fredskämpe och människorättsaktivist i kriget på Balkan vet jag att fred och frihet inte kan tas för givet i Europa. Att Europeiska Unionen är en fredsgenemskap av människor, för människor, som alltid är värt att kämpa för.

Moderaternas politik behövs mer än någonsin. Vi har historiskt varit ett parti med en tydlig framåtsyftande agenda för ett fritt och enat Europa med förslag på hur vi kan göra Sverige ännu bättre, men även hur vi kan stärka Sveriges röst internationellt – inte minst inom ramen för EU-samarbetet.

Vi moderater måste därför se till att debatten om EU inte ses som utrikespolitik, utan som en viktig del av Sveriges inrikespolitiska diskussion. Europa är nu, idag och här – det handlar om Sveriges vardag, därför är valen 2018 och 2019 så avgörande för vår framtid. #frånordtillhandling

WhatsApp Image 2018-01-02 at 19.40.38
Foto: Minna Wallin
facebooktwittergooglelinkedin