Stoppa kvinnovåldet (Artikel)

Stoppa kvinnovåldet (Artikel)

Skriver idag i Kistabladet om alla former av våld mot kvinnor!

Vi behöver samla kraft för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor. Religion, kultur eller traditioner ska aldrig kunna rättfärdiga våld mot kvinnor, såsom hedersmord, tvångsäktenskap, kvinnohandel, kvinnlig könsstympning och våld mot kvinnor i hemmet. Könsstympning är exempelvis ett hemskt traditionellt ingrepp som orsakar fysiskt och psykiskt lidande som inte går att läka och utan några medicinska skäl. Enligt Unicef två miljoner flickor könsstympas varje år. Bakom varje siffra finns det ett kvinnligt ansikte. Skulle vi acceptera att till exempel våld i hemmet är okej bara för att det är en tradition eller kultur? Ska vi acceptera att mäns våld mot kvinnor är en privatsak? Det handlar om kvinnor och flickors värdighet. Hur kan det vara ett missförstånd över något som är så tydligt! Naturligtvis det är en förändring av synen på kvinnor i samhället, att i många fall är allt tillåtet för mannen och nästan ingenting är tillåtet för kvinnan. Detta måste förändras i grunden. Men hur kan vi både lokalt och globalt stötta kvinnors kamp för värdighet? I mitt uppdrag som ansvarig för kvinnors rättigheter i EU i Sarajevo under kriget i Bosnien och ansvarig för Europaparlamentets rapport om våld mot kvinnor har jag år efter år betonat vikten av att visa respekt för olika religioner och kulturer i vår dialog med dem. Vår dialog bygger på ömsesidigt respekt för varandra. Mitt budskap har varit tydligt: tradition, kultur och religion kan aldrig användas för att kränka kvinnor. Visst måste vi våga prata religion. Många religioner har varit och kan vara misstolkade, missuppfattade och använda som en motivering för att strunta i kvinnors fri- och rättigheter. Dialogen om kvinnors rättigheter kan vara väldigt komplicerad att hantera. Det hela är en process som kräver att vi bygger ett förtroende med människorna, bygga en kultur av respekt hos män och pojkar. Kampen för att stoppa våld mot kvinnor går bortom nationsgränser och politiska ideologer. En sak jag hoppas att vi kan enas om är att tradition, kultur och religion aldrig rättfärdigar våld mot kvinnor.

facebooktwittergooglelinkedin