Toppmötet i Göteborg: regeringen har fel prioriteringar och fel fokus för sin Europapolitik

Jämlikhet och sociala rättigheter är grundprinciper som vi delar inom EU. Frågan är hur vi ska nå dit? För mig är det tydligt att vägen fram är nationell, inte på EU-nivå som Stefan Löfvén hävdar.

Så här tycker jag om det Sociala toppmötet i Göteborg:

➡️ Jobb i Sverige börjar med en välfungerande inre marknad och välfärden finansieras med export. Tillväxt skapas av företag som kan växa tack vare den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital människor och data på vår europeiska marknad, och genom att de kan konkurrera globalt med lika villkor;

➡️ Dialogformatet i Göteborg, med EU-ledare som samtalar med civilsamhället i direktsändning på TV är bra. Delaktighet minskar avståndet mellan EU:s institutioner och medborgarna. EU ska dock ta på sig ledartröjan i principfrågor genom att öka medvetenheten, och utbyta erfarenheter och tillvägagångssätt. Men det är en sak att debattera, och en annan sak att fatta bindande beslut på EU-nivå;

➡️ När många lider av utanförskap, arbetslöshet och bristfällig välfärd är det oansvarigt att ge hopp om att vi kan lösa detta med EU-regler;

➡️ Social rättvisa är en nationell kompetens eftersom vi har väldigt olika arbetsmarknadsmodeller och för att fördelning av skattepengar och bidrag sker nationellt;

➡️ Samtidigt vägrar de rödgröna att gå vidare med att öppna upp den inre marknaden för tjänster, öka fri handel, främja innovation och förstärka kamp mot terrorism.

➡️ Regeringen väljer fel frågor och prioriteringar. Sverige borde i stället ha haft ett toppmöte om den inre marknaden för människor, konsumenter och företag;

➡️ Problemet är att de Rödgröna är otydliga och vilseledande. De prata i Sverige om principer, men samtidigt i Brussels driver de stenhård EU lagstiftning om social försäkring och föräldraledighet. De undergräver de svenska modell;

➡️ Jag drömmer om den dag som Sverige återigen blir en dynamisk aktör i kärnan av Europasamarbetet, en drivande kraft som påverkar avgörande frågor för våra barns framtid: fred och säkerhet, gemensam marknad för alla, hållbarhet och klimat, migration;

Jag kämpar för ett bättre Europa för alla. Därför står jag upp för ett Europa som är effektivt i de frågor där vi kan göra framsteg och skillnad.

facebooktwittergooglelinkedin