Upphovsrätt och Artikel 11 &13

Upphovsrätt och Artikel 11 &13

Idag röstar Europaparlamentet om mandat att påbörja förhandlingar med rådet om de nya upphovsrättsreglerna. Jag är för en modern upphovsrätt som är anpassad till den digitala tidsåldern. I dagsläget finns onekligen ett problem med att exempelvis musik och film sprids på ett felaktigt sätt. Skribenter, uppfinnare, konstnärer och artister förtjänar att bli ersatta för sitt arbete, och jag är stolt inte minst över den svenska musikindustrin som är bland de mest framstående i världen. Den ska vi främja! Men det behöver inte vara på bekostnad av digitala innovationer och tjänster. Jag är lika stolt över att Sverige är ett digitalt föregångsland med fantastiska start-ups.  Därför krävs en balanserad lagstiftning som både skyddar upphovsrätten, också på nätet, och samtidigt säkerställer ett fritt internet. Jag beklagar således att framför allt tyska piratpartister/gröna och några lobbyister har satt igång ett infekterat drev byggt på rykten och halvsanningar som inte gynnar en konstruktiv debatt.

 

Jag oroas över att det förslag som tagits fram av JURI-utskottet slår allt för brett och riskerar att göra det svårt för nya innovativa plattformar att växa och konkurrera med dagens jättar. De föreslagna restriktionerna på att dela länkar och textutdrag har redan testats i Tyskland och Spanien utan att ge avsedd effekt. Uppladdningsfilter fungerar bara delvis och beroende på vilken typ av material som granskas, här finns även risk för att också sånt material som inte är upphovsrättsskyddat tas ned automatiskt av misstag. Den uppenbara risken är att de stora plattformarna som redan har den här tekniken kommer gynnas på bekostnad av nya och mindre aktörer. Jag anser därför att det finns anledning att se över förslaget, särskilt som det var en väldigt liten majoritet när det röstades i utskottet. Därför har jag skrivit under för att vi ska ha en debatt och möjlighet att rösta om förhandlingsmandatet i hela plenum. Regler som är avgörande för så många, så komplicerade och så kontroversiella måste antas med en bred demokratiskt förankring.

 

Jag kan tyvärr inte delta under omröstningen då jag på grund av en rejäl bihåleinflammation har tvingats vara hemma och missar Parlamentets plenar-session i Strasbourg. Oavsett om förslaget efter omröstningen idag går tillbaka till utskottet eller till förhandlingar med Rådet kommer jag fortsätta arbeta för en balanserad text.  

 

facebooktwittergooglelinkedin