Stor trafikdebatt i ABC inför valet

Kollektivtrafiken är till stor del Stockholms läns blodomlopp. Utan den så stannar Stockholmsregionen med stora förluster i tillväxt och välstånd som följd. Förbifart Stockholm, Citybanan, utbyggd Tunnelbana, spårvägar, busslinjer, båtförbindelser och Bromma Flygplats är avgörande för om Stockholm ska kunna fortsätta växa från att vara en stor stad till att bli en storstad.

Trafikdebatt Alliansen 140912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under debatten diskuterades också flera av dessa frågor som bland annat Förbifarten, tunnelbaneutbyggnad, cykelbanor och SL-taxan. Viktiga frågor där Alliansen står för tydlig framtidslinje genom att satsa på både vägar och kollektivtrafik, medan oppositionen står för bakåtsträvande, oenighet om det mesta och nej-sägande som skulle innebära en kraftig inbromsning för hela Stockholmsregionen om den rödgröna trafikröran fick styra. Det är inte så vi tar ansvar för att fortsätta utveckla Europas kanske mest expansiva storstadsregion.

Se hela debatten här.

Share

Alliansen presenterade ny elbåt till Sjövägen

Ett nybyggt eldrivet fartyg sätts in på pendlarlinjen Sjövägen på försök efter beslut från Alliansen i landstinget. Det kommer att förstärka kapaciteten och förbättra transporterna på den redan populära Sjövägen och vara ett miljövänligt pendlaralternativ inte minst när Slussen byggs om. Med pendelbåtar skapas attraktiva tvärförbindelser som sparar både tid och onödiga byten för många resenärer i länet.

Elbåtsinvigning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs artikeln i DN här.

Share

Trafiken på Roslagsbanan måste snarast komma igång

Under gårdagen kom det indikationer på att det kunnat uppstå komplikationer avseende trafikstarten på Roslagsbanans linje mot Österskär. Därför valde jag att kalla hem Trafikförvaltningens chef Anders Lindström från hans tjänsteresa för att informera mig om läget och klargöra allvaret i situationen för honom.

Jag har på mitt möte med förvaltningschefen klargjort att det har högsta prioritet att trafiken på Roslagsbanans Österskärslinje kommer igång så snart som möjligt och att förseningen är oacceptabel.

Ett arbete med att skärpa upp trafikförvaltningens rutiner har redan inletts med anledning av den tidigare förseningen. Även denna försening måste där utredas så att detta aldrig kan inträffa igen.

Att man från Trafikförvaltningen inte kan ge ett datum då trafiken kan vara igång är oacceptabelt vilket jag också klargjort för förvaltningschefen.

Jag har även tydliggjort för förvaltningschefen att det är av största vikt att Transportstyrelsen förstår med vilken hastighet detta måste lösas.

Jag uttalar mig om detta i DN här.

Share

Stor trafikdebatt i P4 Radio Stockholm

Under den stora trafikdebatten i P4 blev alternativen tydliga mellan en Allians som vill satsa framåt med fullt ut finansierade satsningar på bland annat den största tunnelbaneutbyggnaden på 40 år mot en splittrad opposition som varken är överens om vare sig finansiering eller vad de vill satsa på framöver.

Den rödgröna trafikröran har exempelvis helt olika syn på hur hög den gamla enhetstaxan, som senaste dränerade SL:s budget, ska vara. Med Socialdemokraternas förslag om en enhetstaxa på 25 kronor minskar detta intäkterna med ca 500 miljoner till SL och dessutom satsar de mindre i sin budget på kollektivtrafiken än Alliansen. Frågan är då vad som ska bort – nattrafiken i tunnelbanan, glesare busstrafik eller pendeltåg som går mer sällan?

Detta skulle vara förödande för en Stockholmsregion som växer med en oerhörd takt. För när Stockholm växer måste även SL växa och då måste vi fortsätta att bygga ut kollektivtrafiken, inte dra ner på den.

Alliansen går därför till val på att kraftigt bygga ut och förbättra kollektivtrafiken med Sverigebygget där den viktigaste delen av detta är Stockholmsbygget.

Det handlar om fyra områden som är särskilt prioriterade:
1. Förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö.
2. Tunnelbana till Täby och Arninge, genom att förlänga den planerade nya tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden via Mörby Centrum.
3. Länka ihop blåa linjen mellan Barkarby och Hjulsta.
4. Tunnelbana från Odenplan till Liljeholmen.

Vi söker därför fortsatt förtroende att som en enad Allians få fortsätta driva utvecklingen framåt, för även om det har hänt mycket så finns det mycket kvar att göra. Med fortsatt fokus på arbetslinjen och en ekonomi i balans kan vi fortsätta satsa på att göra Stockholmsregionen till världens bästa transportstad för alla som bor, lever och verkar i vårt län.

Lyssna på hela debatten i P4 här.

Share

Bättre rutiner vid beslut om kollektivtrafiken

Idag har Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting gått ut med nya rutiner för justering av protokoll, något som jag anser är nödvändigt för att vi ska få en bättre demokratisk process. Vi har sagt att från och med nu ska vi fatta beslut om datum för justering, krav på att särskilda uttalanden m.m. från nämndens ledamöter ska komma in i tid och trafikförvaltningen ser över sina rutiner för att säkerställa resurser för en effektiv process.

Det är bra att vi får bättre rutiner för detta och det är bra att vi samtidigt för bättre möjligheter för allmänheten att följa de beslut som tas i Trafiknämnden.

Share

Nya tunnelbanelinjen från Odenplan blir gul!

Efter Alliansens historiska beslut om att bygga ut tunnelbanan med nio nya stationer sjösattes en tävling där resenärerna och allmänheten själva skulle vara de som väljer färg på den nya linjen från Odenplan till Arenastaden och skickar in motiveringar till dessa. Nu är tävlingen klar och idag presenterades färgen på den nya tunnelbanelinjen som blir gul.

Gul Färg tunnelbanan

 

 

 

 

 

Den nya tunnelbanan kommer också bli en stor del av resenärernas vardag framöver och därför är det viktigt att just allmänheten är de som fått fälla avgörandet. Totalt sett har det inkommit över 16 000 förslag på färg med motiveringar i den första omgången och över 9 000 har röstat i den andra omgången där gult fått över 60 procent av rösterna. Att nya linjen blir gul är strålande, då linjen går just till Solna som har ett väldigt soligt stadsvapen.

Juryn som har granskat de inkomna motiveringarna har tagit fram en vinnande motivering, som har skrivits av Pierre Rubiano, och som de menar på ett fyndigt sätt har fångat betydelsen av tunnelbanans utbyggnad för en växande Stockholmsregion och symboliserar glädje och framtidstro.

Motiveringen lyder som följer:
Gyllene linjen
En linje som tar dig på en resa till både
arena, shopping och natur förtjänar något extra!
Där passion, professionalism och livsnjutning förenas.
En linje som sätter guldkant på tillvaron!

ABC skriver om det här, Metro här, och DN här.

Share

Vi vill fortsätta bygga ut tunnelbanan!

Skriver idag tillsammans med Moderata landstings- och kommunalråd på SvD Brännpunkt om Moderaterna i Stockholmsregionens främsta prioriteringar för tunnelbanans utbyggnad och förlängning inom ramen för regeringens initiativ, Sverigebygget. Vår förhandlingsposition är att i de kommande förhandlingarna om Sverigebygget är Stockholmsbygget viktigast.

Vi visade med vår första tunnelbaneöverenskommelse i våras att vi kan, vill och har kraften att ge Stockholmsregionen utbyggd tunnelbana. Nu söker vi väljarnas förtroende för att ta nästa steg.

Vi pekar ut fyra konkreta och prioriterade satsningar och föreslår utbyggnad av tunnelbanan på följande områden:
1. Förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö.
2. Tunnelbana till Täby och Arninge, genom att förlänga den planerade nya tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden via Mörby Centrum.
3. Länka ihop blåa linjen mellan Barkarby och Hjulsta.
4. Tunnelbana från Odenplan till Liljeholmen.

Läs hela artikeln på Brännpunkt här.

Share

Socialdemokraternas gamla taxepolitik leder till sämre kollektivtrafik

Skriver idag i flera Mitt i tidningar om att Socialdemokraterna i budgeten för 2014 skär ner på investeringarna med 700 miljoner kronor jämfört med Alliansen. Inte heller på riksnivå i sin skuggbudget avsätter (S) några pengar för utbyggd tunnelbana i Stockholmsregionen. Hur kan (S) med mindre pengar leverera bättre kollektivtrafik?

Ett stort hot mot ekonomin och fortsatta satsningar på kollektivtrafiken är också (S) enhetstaxa som minskar SL:s intäkter med 500 miljoner kronor. Socialdemokraterna måste därför svara på om det är höjda biljettpriser, färre bussar, glesare pendeltågstrafik eller om nattrafiken på tunnelbanan ska bort?

Moderaterna och Alliansen går till val på fortsatt ordning och reda i ekonomin som möjliggör fortsatta satsningar på kollektivtrafiken och rustar Stockholmsregionen stark. Vi måste få mer kollektivtrafik, inte mindre genom att återigen experimentera med taxan.

Läs hela artikeln i flera Mitt i tidningar.

Share

Ny direktbuss mellan Norrtälje och Arlanda

Nya Moderaterna i Stockholms läns landsting
PRESSMEDDELANDE
25 augusti

Moderaterna i Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun presenterar idag ett förslag om att skapa en direktbuss mellan Norrtälje busstation och Arlanda flygplats. Detta kommer att göra det enklare för boende i Norrtälje att resa till Arlanda utan att behöva ta bilen eller åka långa omvägar på sin väg till flygplatsen.

– Vi är väldigt glada att äntligen kunna presentera denna satsning för Norrtäljeborna som tar dem närmare hela världen. Man kommer kunna åka Norrtälje – Gran Canaria med endast ett byte när detta är klart, säger Trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm (M).

– Jag är glad att vi får en direktbuss till Arlanda. Det är viktigt för att binda ihop Norrtälje och Rimbo med Arlanda för såväl flygresenärer som de som arbetspendlar, säger Kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje Kjell Jansson (M).

Fakta
Totalt handlar det om 5 bussfordon som trafikerar sträckan med 30-minuterstrafik vardagar kl. 5-22 samt helger kl. 8 -19 hela året runt.
Resan beräknas ta ca 70 minuter och bussen kommer att kunna gå en gång i halvtimmen. Kostnaden för satsningen beräknas till mellan 35-40 miljoner kronor per år vilket ska finansieras genom ökade biljettintäkter, driftstöd från Norrtälje kommun samt inom SL:s driftsbudget.

Den exakta kostnadsfördelningen mellan landsting och kommun är just nu under förhandling där andra, liknande exempel för finansiering av kollektivtrafik kommer att vara vägledande.

För mer information
Moderaternas pressjour, tel. 08-508 292 22

ABC skriver om det här och Norrtälje tidning om det här.

Share

Inför trygghetsvagnar i tunnelbanan!

Idag intervjuas jag i Svenska Dagbladet angående att vi Moderater vill införa trygghetsvagnar i tunnelbanan under helgkvällar. Förslaget går ut på att en vagn i varje tågsätt ska vara bemannad med en trygghetsvärd, helst en ordningsvakt som också har befogenhet att ingripa och hålla kvar en person. Vagnen ska vara särskilt markerad och det ska gälla alla avgångar under fredagar och lördagar mellan klockan 21 och klockan 04.

Alla har rätt att känna sig trygga på tunnelbanan, det är faktiskt en rättighetsfråga. Men det handlar också om att vi vill ta marknadsandelar från biltrafiken och då behöver vi fler nöjda resenärer. Därför spänner vi bågen ytterligare för att göra kollektivtrafiken ännu tryggare. För vi måste hela tiden göra mer för att allt fler ska använda sig av kollektivtrafiken.

Läs hela artikeln i SvD här.

Share

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD