Landstinget och SL flaggar för Prideveckan

För åttonde IMG_3979året i rad flaggar nu SL och Stockholms läns landsting med Prideflaggan under Prideveckan för att uppmärksamma händelsen.

– Vi är mycket glada att kunna hålla denna tradition levande och uppmärksamma evenemanget. Det är viktigt att vi fortsätter att uppmärksamma frågor som handlar om alla människors lika värde och möjligheter att leva sina liv tillsammans med vem man vill, säger Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

Moderaterna såväl som SL kommer även i år att delta med egna sektioner i Prideparaden.

Share

Med Alliansen är den största tunnelbanesatsningen sedan 1970-talet fullt ut finansierad

Idag skriver Mitti om den största tunnelbanesatsningen sedan 70-talet. Med Alliansen är utbyggnaderna med spår och stationer fullt ut finansierade. Läs gärna artikeln här

Artikel

 

 

 

Share

Citybanan, cykelmiljard och straffavgifter

I onsdags tog Citybanan ett avgörande steg framåt då den första rälsen började läggas i den sex kilometer långa tunneln under Stockholm. Förhoppningsvis kommer det första tåget att kunna rulla i tunneln 2017, vilket är betydligt tidigare än planerat. Citybanan kommer att innebära en markant kapacitetsökning för och en förbättring av pendeltågstrafiken framgent. Två helt egna spår under Stockholm och öppnandet av två helt nya stationer vid Centralen och Odenplan ger pendeltågstrafiken en välbehövlig uppgradering för att klara av behoven i en expanderande region.

Samtidigt är det allt fler invånare som väljer att cykla. Därför behöver vi kraftigt bygga ut cykelinfrastrukturen med nya cykelbanor, renovera gamla cykelstråk och bygga skyddade parkeringsmöjligheter i närheten och invid olika knutpunkter. Det ska vara enkelt att cykla hela eller delar av en resväg. Det är också viktigt att det finns parkeringsmöjligheter i närheten av kollektivtrafiken samtidigt som vi måste göra det enklare att medta cykel ombord i kollektivtrafiken.

I en kraftigt växande region är det som sagt viktigt att bygga ut både infrastrukturen och kollektivtrafiken men det är också lika viktigt att modernisera och ta hand om det vi redan har. Därför är det bra att straffavgiften för slarv med underhåll av järnvägsnätet ska höjas. Tågtrafiken är navet i kollektivtrafiken och vad gäller järnvägen är det en nationell angelägenhet som måste fungera för att människor, varor och tjänster ska kunna förflytta sig inom och utom Sveriges gränser.

Share

Vi (s)ka inte experimentera med taxan igen

Idag uttalar jag mig i DN och poängterar att SL har ökade intäkter, budget i balans och att Socialdemokraterna fortsätter sitt svartmålande av kollektivtrafiken samtidigt som deras enhetstaxa minskar SL:s intäkter med 500 miljoner kronor – vilken trafik ska då försvinna.

Resandet med kollektivtrafiken ökade förra året i högre grad än befolkningen i länet. Varje dag gör nu cirka 786 000 resenärer 2 783 000 resor i SL-trafiken. Vi är dessutom ett av få landsting som haft en ekonomi i balans i hela sju år vilket möjliggör både fortsatta och ökade satsningar på en utbyggd och moderniserad kollektivtrafik.

Resultatet 2013 för trafiknämndens verksamhetsområden är positivt med 2 miljoner. Biljettförsäljningen har också ökat med hela 123 miljoner kronor mellan 2012 och 2013. Resultatet för SL första tertialet 2014 är och positivt med 91 miljoner kronor och biljettintäkterna det första halvåret 2014 ökar med 149 miljoner jämfört med föregående år.

Intäkterna har dessutom ökat med hela 2,6 miljarder kronor sedan Alliansen tog över efter vänsterpartierna i Stockholms läns landsting. Men att ytterligare öka intäkterna är prioriterat för Trafikförvaltningen som har en handlingsplan omfattande både bättre analyser och aktiva förbättringsåtgärder.

Det som borde oroa stockholmarna är om vänsteroppositionen skulle få ansvaret för kollektivtrafiken. Då skulle det försvinna ca 500 miljoner kronor på gamla experiment med enhetstaxa. Därför måste vi ställa frågan till vänsterpartierna med Socialdemokraterna i spetsen om det är färre bussar som ska trafikera länet, är det glesare pendeltågstrafik eller om det är den populära nattrafiken på tunnelbana som ska bort? För något måste ju finansiera markant minskade intäkter.

För Alliansen är det inte ansvarsfullt att experimentera med skattebetalarnas pengar på det sättet. Vi måste få mer kollektivtrafik, inte mindre genom att återigen experimentera med taxan.

Läs artikeln i DN här.

Share

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

Regeringen presenterade den 2 juli en förhandlingsplan som föreslår satsningar på 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 140 miljarder på höghastighetsjärnväg. Man vill organisera förhandlingar om kollektivtrafik och annan infrastruktur kopplat till bostadsbyggande. Spårvagnsstäderna välkomnar detta initiativ som öppnar upp möjligheter för staten att i partnerskap utveckla kapacitetsstark kollektivtrafik i landets växande städer.

– Det är mycket positivt att man vill satsa på utbyggnad av tunnelbana och även annan spårburen trafik. Det är avgörande för utvecklingen i storstadsregionerna. När nu Sverige växer starkt vill vi också gärna att man satsar på starka kollektivtrafikstråk i landets alla större städer som nu planerar moderna spårvägar, säger Christer G Wennerholm, (M) ordförande i SL och i Spårvagnsstäderna.

Sverige har Europas snabbaste urbanisering. Den ekonomiska tillväxten skapas huvudsakligen i de större städerna. En effektiv kollektivtrafik ger nyttor i form av ökad tillväxt, förbättrad luftkvalitet och ökat bostadsbyggande.

– När man nu vill skapa förutsättningar för stora investeringar i stambanor för höghastighetståg är det viktigt att det även ingår finansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik som kan ta vid i städerna vid stationerna. Det är viktigt för att få full utväxling på investeringarna, säger Karolina Skog, (Mp) kommunalråd i Malmö Stad och vice ordförande i Spårvagnstäderna.

Share

Välkommet besked om ny storsatsning på kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Idag på en pressträff i Almedalen presenterade Alliansregeringen en ny storsatsning på Stockholms kollektivtrafik genom ”Sverigebygget”. Det handlar om att möjliggöra finansieringslösningar för ytterligare utbyggnad av tunnelbanan, annan spårbunden trafik samt för den östliga förbindelsen.

- Att Alliansregeringen väljer att nu öppna upp för att finansiera ytterligare satsningar på tunnelbanan och annan spårbunden trafik i Stockholmsregionen är ett mycket välkommet besked och ligger i linje med den utbyggnad som Alliansen vill se mer av. En lösning där flera parter tar sin del av ansvaret är en viktig del i att få mer och ännu bättre kollektivtrafik för resenärerna som även lägger grunden för fortsatt utveckling och tillväxt i hela regionen, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

- Beskedet från Alliansregeringen om att också gå vidare med en finansieringslösning för den östliga förbindelsen för att därmed framöver kunna färdigställa ringleden runt Stockholm är viktigt inte bara för att minska trängseln i city utan även för att det möjliggör en utökad busstrafik, inte minst genom tvärförbindelser, som möjliggör helt nya resandemönster för resenärerna utanför och runt innerstaden, avslutar Christer G Wennerholm (M).

Fakta: Alliansregeringen har idag på en pressträff presenterat att de vill möjliggöra finansiering av ytterligare satsningar på Stockholmsregionens kollektivtrafik. I detta nämns utbyggd tunnelbana där vissa sträckningar kan övervägas såsom en ny linje mellan Liljeholmen och Odenplan, förlängning av tunnelbanan från Arenastaden mot nordost samt tunnelbaneutbyggnad mellan Hagsätra och Älvsjö eller andra tvärgående linjer. Förhandlingspersoner ska tillsättas för detta på samma sätt som vid den tidigare Stockholmsöverenskommelsen om utbyggd tunnelbana. Förutsättningarna ska även prövas för en finansieringslösning av en östlig förbindelse som knyter samman trafikledsförbindelsen, ringleden, kring Stockholm. Hela presentationen av ”Sverigebygget” finns på: http://www.regeringen.se/sb/d/18348/a/243421

För mer information
Claes Wersäll
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm (M)
070-737 41 90
claes.wersall@moderat.se

Share

Bromma flygplats hota(s) av nedläggning

imageFörst går Stefan Löfven ut och kör över S i Sthlm och MP genom att klargöra att han inte vill stänga Bromma flygplats. Efteråt i dagens debatt i Almedalen om just flygplatsens framtid går Teres Lindberg, riksdagsledamot (S), ut och säger att flygplatsen är omöjlig att ha kvar och måste stängas ned. Och Daniel Helldén (MP) är tydlig med att han vill stänga Bromma inom tre år. Hur ska detta gå ihop? Vad får väljarna med en rödgrön regering? Var är de gemensamma beskeden? Och det gäller även Förbifarten där en rödgrön regering hotar att stoppa infrastrukturutvecklingen i Stockholmsregionen i och med att MP absolut inte vill bygga medan S vill.

Moderaterna är tydlig med att Stockholmsregionen behöver mer av allt – både vägar, flyg och kollektivtrafik. Med en rödgrön regering hotas istället tiotusentals jobb samt den framtida utvecklingen och tillväxten i hela Sverige.

Share

Nu ska Stockholmarna få bestämma färg på nya tunnelbanelinjen

Färgtävling bild CGW

Idag startar tävlingen där Stockholmarna ska få bestämma vilken färg den nya tunnelbanelinjen till Haga- och Arenastaden ska få. För att rösta går man in på linjefarg.se och väljer vilken färg man tycker den nya linjen ska ha med en motivering varför.

Det ska nu bli väldigt spännande att följa detta och se vad stockholmarna tycker i den här frågan. Det är viktigt att resenärerna känner sig delaktiga och får säga sitt i en sådan här stor satsning. Paletten har ju många färger, precis som regnbågen och jag hoppas på många kreativa förslag.

Rösta här och läs mer i Metro här eller ABC här.

Share

Unikt försök med Elbussar i Stockholm

Uttalar mig på ABC:s webb om det unika projektet där resenärerna från och med i höst kommer kunna åka med åtta laddhybridbussar mellan Ropsten och Karolinska Institutet/Tomteboda. Tekniken innebär sänkt energiförbrukning, mindre utsläpp och mindre buller.

Försöket är ett viktigt steg för att fortsätta modernisera och bygga ut kollektivtrafiken, inte bara för att förbättra för resenärerna utan även för att kunna uppfylla dagens och morgondagens miljö- och hållbarhetsmål. Därför är det väldigt glädjande att vi nu får tillfälle att i SL:s trafik pröva den absolut senaste tekniken för att ytterligare minska vår redan låga miljöpåverkan.

Läs mer i ABC här.

Share

Nya båtlinjer avlastar vägtrafiken och skapar förutsättningar för ett växande Stockholm

Intervjuas idag i flera Mitt i tidningar med anledning av Alliansens beslut om att utöka den vattenbruna kollektivtrafiken med tre helt nya pendelbåtslinjer som ska göra vardagspendlandet lättare för resenärerna i Stockholm och ge nya utökade möjligheter för fler att resa med kollektivtrafiken på Stockholms vattenvägar. Dessutom kortas restiderna och samtidigt avlastas kollektivtrafiken med bättre tvärförbindelser.

Frågan om ökad kollektiv sjötrafik i Stockholm handlar även om att både utnyttja vattnet som resurs när det är trångt på land och möjliggöra en attraktivare resa. Utvecklingen av pendeltågstrafik på befintliga vattenleder ökar också Stockholms attraktionskraft både för invånarna och för besökare, vilket också möjliggör en växande Stockholmsregion.

De tre nya linjerna är:
1. Solna strand-Årstadal
2. Ekerö-Gamla stan
3. Kungsholms torg-Söder Mälarstrand-Klara Mälarstrand.

Läs mer i bland annat Mitt i Söderort, Mitt Kungsholmen och Mitt i Vasastan.

Share

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD