Vi vill fortsätta bygga ut tunnelbanan!

Skriver idag tillsammans med Moderata landstings- och kommunalråd på SvD Brännpunkt om Moderaterna i Stockholmsregionens främsta prioriteringar för tunnelbanans utbyggnad och förlängning inom ramen för regeringens initiativ, Sverigebygget. Vår förhandlingsposition är att i de kommande förhandlingarna om Sverigebygget är Stockholmsbygget viktigast.

Vi visade med vår första tunnelbaneöverenskommelse i våras att vi kan, vill och har kraften att ge Stockholmsregionen utbyggd tunnelbana. Nu söker vi väljarnas förtroende för att ta nästa steg.

Vi pekar ut fyra konkreta och prioriterade satsningar och föreslår utbyggnad av tunnelbanan på följande områden:
1. Förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö.
2. Tunnelbana till Täby och Arninge, genom att förlänga den planerade nya tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden via Mörby Centrum.
3. Länka ihop blåa linjen mellan Barkarby och Hjulsta.
4. Tunnelbana från Odenplan till Liljeholmen.

Läs hela artikeln på Brännpunkt här.

Share

Socialdemokraternas gamla taxepolitik leder till sämre kollektivtrafik

Skriver idag i flera Mitt i tidningar om att Socialdemokraterna i budgeten för 2014 skär ner på investeringarna med 700 miljoner kronor jämfört med Alliansen. Inte heller på riksnivå i sin skuggbudget avsätter (S) några pengar för utbyggd tunnelbana i Stockholmsregionen. Hur kan (S) med mindre pengar leverera bättre kollektivtrafik?

Ett stort hot mot ekonomin och fortsatta satsningar på kollektivtrafiken är också (S) enhetstaxa som minskar SL:s intäkter med 500 miljoner kronor. Socialdemokraterna måste därför svara på om det är höjda biljettpriser, färre bussar, glesare pendeltågstrafik eller om nattrafiken på tunnelbanan ska bort?

Moderaterna och Alliansen går till val på fortsatt ordning och reda i ekonomin som möjliggör fortsatta satsningar på kollektivtrafiken och rustar Stockholmsregionen stark. Vi måste få mer kollektivtrafik, inte mindre genom att återigen experimentera med taxan.

Läs hela artikeln i flera Mitt i tidningar.

Share

Ny direktbuss mellan Norrtälje och Arlanda

Nya Moderaterna i Stockholms läns landsting
PRESSMEDDELANDE
25 augusti

Moderaterna i Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun presenterar idag ett förslag om att skapa en direktbuss mellan Norrtälje busstation och Arlanda flygplats. Detta kommer att göra det enklare för boende i Norrtälje att resa till Arlanda utan att behöva ta bilen eller åka långa omvägar på sin väg till flygplatsen.

– Vi är väldigt glada att äntligen kunna presentera denna satsning för Norrtäljeborna som tar dem närmare hela världen. Man kommer kunna åka Norrtälje – Gran Canaria med endast ett byte när detta är klart, säger Trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm (M).

– Jag är glad att vi får en direktbuss till Arlanda. Det är viktigt för att binda ihop Norrtälje och Rimbo med Arlanda för såväl flygresenärer som de som arbetspendlar, säger Kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje Kjell Jansson (M).

Fakta
Totalt handlar det om 5 bussfordon som trafikerar sträckan med 30-minuterstrafik vardagar kl. 5-22 samt helger kl. 8 -19 hela året runt.
Resan beräknas ta ca 70 minuter och bussen kommer att kunna gå en gång i halvtimmen. Kostnaden för satsningen beräknas till mellan 35-40 miljoner kronor per år vilket ska finansieras genom ökade biljettintäkter, driftstöd från Norrtälje kommun samt inom SL:s driftsbudget.

Den exakta kostnadsfördelningen mellan landsting och kommun är just nu under förhandling där andra, liknande exempel för finansiering av kollektivtrafik kommer att vara vägledande.

För mer information
Moderaternas pressjour, tel. 08-508 292 22

ABC skriver om det här och Norrtälje tidning om det här.

Share

Inför trygghetsvagnar i tunnelbanan!

Idag intervjuas jag i Svenska Dagbladet angående att vi Moderater vill införa trygghetsvagnar i tunnelbanan under helgkvällar. Förslaget går ut på att en vagn i varje tågsätt ska vara bemannad med en trygghetsvärd, helst en ordningsvakt som också har befogenhet att ingripa och hålla kvar en person. Vagnen ska vara särskilt markerad och det ska gälla alla avgångar under fredagar och lördagar mellan klockan 21 och klockan 04.

Alla har rätt att känna sig trygga på tunnelbanan, det är faktiskt en rättighetsfråga. Men det handlar också om att vi vill ta marknadsandelar från biltrafiken och då behöver vi fler nöjda resenärer. Därför spänner vi bågen ytterligare för att göra kollektivtrafiken ännu tryggare. För vi måste hela tiden göra mer för att allt fler ska använda sig av kollektivtrafiken.

Läs hela artikeln i SvD här.

Share

Final i tävlingen om färgen på nya tunnelbanelinjen

Den nya tunnelbanelinjen från Odenplan ut mot Arenastaden blir lila, gul eller rosa. Det är alternativen som återstår efter att SL har fått in över 16 000 förslag. Nu är det dags att sålla ut vinnaren bland finalisterna och en jury ska hitta de bästa motiveringarna, där vinnaren får ett årskort på SL och tvåan och trean var sitt månadskort. Färgen kommer bli en del av många människors vardag och därför är det viktigt att resenärer och allmänhet får vara med och påverka färgvalet.

Röstar gör man här och artikeln i Metro går att läsa här här.

Share

Tvärbanan till Solna station är nu invigd

Idag invigdes Tvärbanan till Solna station. Den nya sträckningen innebär att resenärerna nu kommer kunna resa med Tvärbanan hela vägen från Sickla Udde till Solna station i nära anslutning till Arenastaden.  Över 100 000 människor väntas framöver resa med linjen som förbinder viktiga knutpunkter runt innerstaden, vilket ger enklare och smidigare resor i kollektivtrafiken.

CGW & PG 140818 Tvärbanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tvärbanans förlängning till Solna station är ett viktigt led i att knyta samman SL-trafikens buss-, tunnelbane- och pendeltågslinjer runt centrala Stockholm. Det avlastar trafiken och skapar fler tvärförbindelser för resenärerna, vilket bidrar till en bättre fungerande vardag för alla boende i västra Stockholm, Sundbyberg och Solna, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

- Många Solnabor med mig har längtat efter att Tvärbanan ska få fortsätta ända fram till Solna station och nu äntligen är det dags. Tvärbanan är ett lyft för såväl besökare som Solnabor. Den underlättar vardagen, bidrar till att öppna Solna och gör det enklare att resa smart och grönt, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk.

Fakta om Tvärbanan
Utbyggnaden av den nya Solnagrenen startade hösten 2009. Sträckan är 6,7 kilometer lång, med tre broar och tre tunnlar samt åtta nya hållplatser. Trafiken mellan Alvik–Solna centrum startade den 28 oktober 2013 och nu är alltså den sista sträckan fram till Solna station färdig. Under sommaren har det gjorts arbeten för en effektivare och stabilare trafik både på Tvärbanans gamla sträckning från Alvik till Sickla udde, och på den nya sträckan mellan Alvik och Solna station. Nu kan Tvärbanans Solnagren trafikeras med 10-minuterstrafik i stället som för tidigare med 15-minuterstrafik.

För mer information
Claes Wersäll
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm (M)
070-737 41 90
claes.wersall@moderat.se

Share

Svar till Aftonbladet om kollektivtrafiken i Stockholm

Med anledning av Aftonbladets ledare i morse kritiserade våra satsningar på kollektivtrafiken i Stockholm skrev jag en replik till denna, som de tyvärr valde att inte ta in. Tycker det är tråkigt att de kan bre på med halvsanningar och direkta felaktigheter utan att bli motsagda. Därför vill jag utveckla texten här.

Artikeln tar upp att kostnaderna har ökat för trafiken, men det beror på att vi ökat och byggt ut trafiken, gjort omfattande miljösatsningar och tillgänglighetsanpassningar för funktionshindrade. Kostnaderna drivs också av att bland andra buss- och tågförare vill ha bättre lönevillkor. Utvecklingen har varit av godo i kollektivtrafiken, men med en förhöjd ambitionsnivå kommer också ökade kostnader. Och man ska komma ihåg att när vi i Alliansen tog över ansvaret för SL 2006 rådde ekonomiskt kaos, inga nya spår hade byggts och nöjdheten hade nått bottennivåer. En utveckling som vi nu har vänt och andelen nöjda resenärer bekräftar detta.

Moderaterna och Alliansen är också de som har beslutat om den största utbyggnaden av tunnelbanan på 40 år med 9 nya stationer, en satsning på nästan 26 miljarder. Mot detta står en splittrad rödgrön opposition som inte har en gemensam framtidsvision, lovar linjer i alla väderstreck som det inte finns finansiering för och som dessutom vill göra om taxesystemet på ett sätt som innebär ett 500 miljoner kronor stort hål i SL:s budget. En sådan politik vore en återgång till situationen 2006 med en ekonomi i fritt fall och inte en enda meter nya spår.

Därför söker vi fortsatt förtroende att som en enad Allians få fortsätta driva utvecklingen framåt, för även om det har hänt mycket så finns det mycket kvar att göra. Med fortsatt fokus på arbetslinjen och en ekonomi i balans kan vi fortsätta satsa på att göra Stockholmsregionen till världens bästa transportstad.

Läs hela artikeln här.

Share

Landstinget och SL flaggar för Prideveckan

För åttonde IMG_3979året i rad flaggar nu SL och Stockholms läns landsting med Prideflaggan under Prideveckan för att uppmärksamma händelsen.

– Vi är mycket glada att kunna hålla denna tradition levande och uppmärksamma evenemanget. Det är viktigt att vi fortsätter att uppmärksamma frågor som handlar om alla människors lika värde och möjligheter att leva sina liv tillsammans med vem man vill, säger Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

Moderaterna såväl som SL kommer även i år att delta med egna sektioner i Prideparaden.

Share

Med Alliansen är den största tunnelbanesatsningen sedan 1970-talet fullt ut finansierad

Idag skriver Mitti om den största tunnelbanesatsningen sedan 70-talet. Med Alliansen är utbyggnaderna med spår och stationer fullt ut finansierade. Läs gärna artikeln här

Artikel

 

 

 

Share

Citybanan, cykelmiljard och straffavgifter

I onsdags tog Citybanan ett avgörande steg framåt då den första rälsen började läggas i den sex kilometer långa tunneln under Stockholm. Förhoppningsvis kommer det första tåget att kunna rulla i tunneln 2017, vilket är betydligt tidigare än planerat. Citybanan kommer att innebära en markant kapacitetsökning för och en förbättring av pendeltågstrafiken framgent. Två helt egna spår under Stockholm och öppnandet av två helt nya stationer vid Centralen och Odenplan ger pendeltågstrafiken en välbehövlig uppgradering för att klara av behoven i en expanderande region.

Samtidigt är det allt fler invånare som väljer att cykla. Därför behöver vi kraftigt bygga ut cykelinfrastrukturen med nya cykelbanor, renovera gamla cykelstråk och bygga skyddade parkeringsmöjligheter i närheten och invid olika knutpunkter. Det ska vara enkelt att cykla hela eller delar av en resväg. Det är också viktigt att det finns parkeringsmöjligheter i närheten av kollektivtrafiken samtidigt som vi måste göra det enklare att medta cykel ombord i kollektivtrafiken.

I en kraftigt växande region är det som sagt viktigt att bygga ut både infrastrukturen och kollektivtrafiken men det är också lika viktigt att modernisera och ta hand om det vi redan har. Därför är det bra att straffavgiften för slarv med underhåll av järnvägsnätet ska höjas. Tågtrafiken är navet i kollektivtrafiken och vad gäller järnvägen är det en nationell angelägenhet som måste fungera för att människor, varor och tjänster ska kunna förflytta sig inom och utom Sveriges gränser.

Share

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD