Alliansen miljardinvesterar i Stockholms läns kollektivtrafik

Pressmeddelande
Stockholms läns landsting, trafikroteln
9 maj 2012

Alliansen miljardinvesterar i Stockholms läns kollektivtrafik

Idag presenterade Alliansen landstingets budget för 2013. Nästan 18, 2 miljarder kronor satsar på kollektivtrafiken under 2013, vilket är mer än någonsin. Landstingets bidrag till kollektivtrafiken ökar med 5,8 procent jämfört med 2012. Samtidigt som taxan förblir oförändrad genomförs stora investeringar i kollektivtrafiken.

– Alliansen genomför en historisk satsning på tunnelbanans röda linje för totalt 12,6 miljarder kronor med nya tåg och nytt signalsystem. Det gör att vi skulle kunna köra förarlösa tåg med 100-sekunders trafik, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Vi satsar också på att pendeltåget ska börja gå till Arlanda, det innebär en helt ny service till oss resenärer. Mer kollektivtrafik till Arlanda är bra för Stockholm och bra för miljön, säger Christer G Wennerholm.

– Biljettsortimentet ska utvecklas och bli ännu bättre. Vi vill att SL ska använda sig av den bästa tekniken för att erbjuda de smartaste tjänsterna inom kollektivtrafiken, utvecklingen av nya tekniska lösningar måste påskyndas avslutar Christer G Wennerholm.

Länk till budgeten

http://www.sll.se/upload/budget/alliansensbudgetforslag120509.pdf

Kontakt
Sebastian Tham
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm
070-737 41 90

Share
  • Adrian Langemar

    Att det nya signalsystemet skulle klara tätare trafik än det nuvarande signalsystemet är bara en bluff. 100 sekunder blir det minsta teoretiska avståndet mellan två tåg med det nya signalsystemet. I praktiken måste man ha marginal, så det blir 120 sekunder mellan två tåg enligt tidtabellen. Visserligen är det 150 sekunder mellan tågen i dagens tidtabell, men det är bara för att spara pengar, på 80-talet gick det utmärkt att köra 120-sekunderstrafik med samma signalsystem som nu. För övrigt är det teoretiska avståndet mellan två tåg något MINDRE än 100 sekunder med dagens signalsystem, så det nya signalsystemet får SÄMRE kapacitet än dagens system!


Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD