Hagsätralinjen rustas för 1,1 miljard kronor

Imorgon är det återigen styrelsemöte i SL. På dagordningen står beslut om att rusta upp Hagsätragrenens äldsta delar som idag är nära sextio år. Det blir en samordnad upprustningsplan för hela Hagsätragrenen, en investering på drygt 1,1 miljard kronor. Upprustningen ger en modern och resenärsanpassad kollektivtrafik med säkrare spår, broar och mer tillgängliga stationer.

Genom den här satsningen som kommer att pågå mellan 21 mars till och med 25 september kommer Hagsätralinjen med sina nio stationer och närhet till den nya Stockholmsarenan åter att bli i toppskick och en av tunnelbanans mest moderna. Min förhoppning är att resenärerna ska känna att de får högre kvalitet, bättre information och högre tillgänglighet när upprustningen är klar.

Share
  • ulrika

    Trevligt! En sak att tänka på när nu ”Promenadstaden” ska bli verklighet är att planera för dem som vill ta sig kunna ta sig till fots från ena till andra sidan tunnelbanespåret. Idag klipper spåren effektivt av områden från varandra och hindrar spontan interaktion mellan områdena. Spåren är ett betydligt större problem än vägarna i det avseendet, eftersom man trots allt kan gå över en väg betydligt lättare och friare än över ett spår. I ett område som ligger så pass nära centrum som Söderort blir det ju också väldigt tätt mellan förgreningarna av spåren. Detta är en väldigt hämmande faktor för en stadsdels utveckling. Det bästa vore ju om man kunde gräva ner spåret så att tunnelbanan gör skäl för namnet även utanför city. Det näst bästa är att i alla fall planera för passager i form av tunnlar eller broar så att fotgängare och cyklister kommer över spåren. Min fråga är: Planerar ni för detta? Själv bor jag i Enskede Gård – ett område som är sorgligt tudelat pga spårdragningen.


Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD