Nu bygger vi blå linjen till Nacka

Nu bygger vi blå linjen till Nacka

Stockholms län växer. Allt fler väljer att bo, arbeta eller vistas i vårt fantastiska län. Med det följer utmaningar – däribland en växande trängsel i kollektivtrafiken. De senaste åren har folkökningen accelererat. Dagens infrastrukturpolitik bygger därför på antaganden som inte längre stämmer. Vi måste nu bygga ett fungerande trafiksystem för ett län med tre miljoner invånare.

En förbättrad kollektivtrafik i Stockholms län är av avgörande betydelse för att klara de viktigaste utmaningarna som Stockholms län och Sverige står inför: Arbetstillfällen, bostadsförsörjning och hållbarhet. Stockholms län är en tillväxtmotor. En stor del av de nya arbetstillfällen som skapas i Sverige tillkommer i länet. Detta innebär att länets bostadsförsörjning är viktig, även i ett nationellt perspektiv.

I en allt tätare region blir bostadsbyggande mer och mer komplicerat. Utan en parallell utbyggnad av både bostäder och trafiksystem finns en risk att vi inte klarar att hålla uppe bostadsbyggandet eller att vi får bostadsområden med dålig tillgänglighet där vardags- och arbetslivet inte fungerar. Det riskerar att öka andelen arbetsresor med bil, vilket det inte finns utrymme för med denna snabba befolkningstillväxt som nu sker. En utbyggd kollektivtrafik är därför en nyckelfråga för att fler bra boendemiljöer ska kunna förverkligas.

Redan idag är länets kollektivtrafik hårt belastad på flera platser. Samtidigt är det viktigt att vi underlättar för människor att byta bilpendlande mot kollektivt resande. Kollektivtrafiken måste då kunna erbjuda arbetsresor som är snabba, bekväma och hållbara. Därför måste flaskhalsar i kollektivtrafiken byggas bort och nya, attraktiva trafiklösningar erbjudas. Ett växande Stockholm behöver en växande kollektivtrafik som kan ge plats åt såväl en ökad andel av befintliga trafikanter som alla nya stockholmare.

Tunnelbanan har inte byggts ut under lång tid. Vi står inför ett behov av att knyta ihop ett växande län med nya spårlösningar, bland annat tunnelbana, som skapar nya och effektiva förbindelser mellan Stockholm stad och omgivande kommuner. I kommunerna runt Stockholm kan stora möjligheter för nya bostäder öppnas upp genom ny kollektivtrafik och dessa kommuner bör därför involveras i arbetet med ny infrastruktur för att bidra till att projekten blir kostnadseffektiva och löser de viktiga utmaningar som länet står inför.

Vi har därför träffat en överenskommelse om att ta ett historiskt steg för en växande kollektivtrafik i Stockholms län genom en utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka. Överenskommelsen innebär att en förstudie inleds om en prioriterad sträckning till Nacka Forum från Kungsträdgården via östra Södermalm, Hammarby sjöstad, Sickla och Järla sjö. Förstudien finansieras gemensamt av landstinget, Stockholm stad och Nacka kommun. Även Värmdö kommun deltar i förstudien för att involvera alla perspektiv för en förbättring av kollektivtrafiken i länets ostsektor.

En tunnelbaneutbyggnad till Nacka är ett viktigt projekt för en växande kollektivtrafik i länet. Både Nacka och Värmdö har haft och har en mycket stark befolknings- och resandeökning och detta område ges nu en ökad tillgång till en snabb och effektiv kollektivtrafik. Projektet kommer att ge betydande tidsvinster för resenärerna, göra det mer attraktivt att välja kollektivtrafiken och leda till miljövinster. Men framförallt beräknas projektet öppna möjligheter för nya bostäder åt 40 000 människor med tillgång till en mycket attraktiv kollektivtrafik. En helt ny förbindelse öppnas från Värmdö, Nacka och Hammarby sjöstad till T-centralen, vilket frigör utrymme vid Slussen för den busstrafik som fortsättningsvis blir kvar där. Avlastningen av Slussen och andra delar av tunnelbanenätet innebär att projektet har stor betydelse för hela länets trafiksystem.

Det finns en bred enighet i Stockholms län kring behovet av en bättre kollektivtrafik. För att bygga vidare på denna enighet ska arbetet med förstudien följas av en politisk styrgrupp i syfte att säkra att arbetet sker långsiktigt och beaktar olika perspektiv. I denna styrgrupp ska landstinget, Stockholms stad, Nacka och Värmdö ingå. Även oppositionen ska beredas plats i styrgruppen.

Det säger sig självt att mycket behöver undersökas och många frågetecken rätas ut kring olika detaljer i projektet. Det är en stor investering som berör många olika intressenter inklusive staten. Men en politisk överenskommelse finns nu på plats och det historiska arbetet med att förverkliga en tunnelbana till Nacka kan påbörjas.

En utbyggnad av tunnelbanan till Nacka är en viktig investering, men inte den enda förbättring av kollektivtrafiken som länet behöver. För att klara bostadsförsörjningen och skapa ett hållbart resande krävs fler projekt för att knyta ihop länet. Tunnelbana till Nacka är en bra början.

Christer G Wennerholm Trafiklandstingsråd (M)

Birgitta Rydberg, landstingsråd (FP), Gruppledare

Stig Nyman, landstingsråd (KD), Gruppledare

Gustav Andersson, landstingsråd (C), Gruppledare

Erik Langby, Kommunstyrelsens ordförande (M), Nacka kommun

Sten Nordin, Finansborgarråd (M), Stockholms stad

Lars-Erik Alversjö, Kommunstyrelsens ordförande (M), Värmdö kommun

Share
 • http://urvsblogg.wordpress.com Örjan Andersson

  Hade det inte varit bättre att prioritera bostadsområden som redan är under utveckling? Jag tänker närmast på att få ut bra kollektivtrafik till Barkarbystaden, ett projekt som ditt parti tillsammans med S nu drivit igenom i Järfälla. Hela det projektets succé hänger ju lite på kollektivtrafiken. Spårväg har varit på tapeten men vore inte en tunnelbana att föredra? Från antingen Hjulsta eller Akalla.

  Varför bygga tunnelbana bara för att få bygga fler bostadsområden då man istället måste lösa de områden man redan påbörjat?

 • Patric Kindahl

  Fattar ingenting !
  Kollektivtrafiken till Nacka via sickla har redan nu både bussar med egna bussfiler och en ovanjord liggande tunnelbana (saltjöbanan) !!
  Hässelby Villastad däremot, kälvesta och stora delar av Spånga har endast bussar och saknar helt och hållet bussfiler vilket gör en bussresa till ett äventyr på ca 25 minuter till närmaste tunnelbana eller pendeltåg. Härute är det verkligen dags för en utbyggnad av tunnelbanan !!
  När det tar 25 min för att bussen skall åka 5 km har infrastrukturen kollapsat anser jag, till detta kan tilläggas att nu byggs det ca 1000 nya lägenheter utmed denna bussled så det kommer bara bli värre inom 1 år och redan nu är det tamefan helt omöjligt att resa från Hässelby i rusningstrafik .
  Även om man åker kollektivt innan rusningstiden så tar en resa med kollektivtrafiken över en timme till T-centralen från Hässelby Villastad(detta är inom Stockholms kommun fortfarande) medan en bilresa tar 35 minuter !, inte konstigt att den som har råd kör egen bil , kollektivtrafiken härifrån går inte att utnyttja som det har blivit pga överbelastade vägar.

 • Pingback: Ett viktigt steg mot tunnelbana till Nacka | Rydbergs recept – för liberal landstingspolitik Birgitta Rydbergs blogg

 • Sören Stark

  Hej!
  Jag vill gratulera till en mycket bra överenskommelse och håller tummarna att det blir ett genomförande.
  Det finns många fler positiva saker med en utbyggnad än vad som framkommit.
  Blå linjen har idag nått sitt tak när det gäller antal tåg och resenärsplatser.
  En utbyggnad med ytterligare slutstationer gör att man kan öka antalet tåg på blå linjen med 100% då linje 10 och 11 inte vänder på samma station, och förhoppningsvis inte behöver korsa ett mötande spår.
  Kista har dessutom det senaste året fått 7500 nya arbetsplaster och många av dessa bor i Nacka Värmdö. Omstigning till nya citybanan gör att många byten undviks. Ombyggnaden av Slussen kommer inte att skapa fler uppgångar till tunnelbanans plattform men iom utbyggnaden till Nacka kommer man att avlasta Slussen och därmed beovet av en ombyggnad av stationen. Idag angör en buss var 20 sekund Slussen i rusningen. Vilken miljöinsats det blir när dessa inte behöver angöra Slussen! Kanske också det gör att ombyggnaden av Slussen och bussterminalen inte behöver bli så omfattande. Saltsjöbanan och tvärbanan behöver ingen större förändring med nya tunnlar och sträckor och man slipper bygga en gigantisk högbro över hammarbykanalen. Andra fördelar som bör genomföras till en billig slant är förlängning av blå linjen till Barkarby från Hjulsta vilket skulle knyta ihop och skapa otroligt bra tvärförbindelser på kommunal och regional nivå. Tunneln är redan byggd halvägs till Barkarby.
  Återigen tack!

  Mvh
  Sören Stark

 • Philip

  Riktigt bra!

  Jag vet inte om det passar i Stockholms t-bana, men jag hoppas att styrgruppen överväger något slags expresspår. Det kan vara så att dessa inte kommer behövas direkt, men tänk om man lagt expresspår mellan Liljeholmen och Alby t.ex, eller Fridhemsplan/Alvik-Åkeshov, vilken avlastning detta skulle inneburit.

  Jag tror att expresspår kan flytta förorten närmare stan och göra att fler intresserar sig för förorten (där det finns mark att bygga på). Då kan Stockholm växa.

  Läste något om förslag på en ringlinje också – tåls att tänkas på den med.

  Hur som helst – grymt med T-bana till Nacka!

  Mvh
  /Philip

 • http://www.graman.net Stefan

  Hej Christer,
  Det är mycket trevlig läsning att Nacka äntligen ska få en tunnelbana. Jag har gjort ett eget, högst seriösa, förslag redan för tre år sedan men det håller än. Läs gärna igenom det på min blogg på http://www.graman.net/blog/comments.php?y=09&m=05&entry=entry090528-113623 och svara i kommentaren eller direkt i email vad du tycker. Tack på förhand. Stefan, Tyresö.


Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD