Nu inför vi automatiska läsare för SMS-biljetter i tunnelbanan och på pendeltåget

Pressmeddelande
25 april 2012
Stockholms läns landsting, trafikroteln

 

Nu inför vi automatiska läsare för SMS-biljetter i tunnelbanan och på pendeltåget

Trafiknämnden fattar på tisdag beslut om att införa automatiska läsare för SMS-biljetter vid spärrarna vilket gör det smidigare att passera spärrarna och motverkar fuskåkning.

– Automatiska läsare vid spärrarna är framförallt en lösning som gör det smidigare för oss resenärer att passera spärrarna samtidigt som tekniken motverkar fusket med falska SMS-biljetter, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Läsarna kommer att integreras i spärrarna. När en biljett har lästs av och godkänts öppnas spärren och resenären kan passera utan att behöva köa till spärrvakten, säger Christer G Wennerholm.

– Jag vill att resandet med SL ska vara så smidigt som möjligt och med det nya systemet går det snabbare och smidigare att passera vid spärrarna, säger Christer G Wennerholm.

– SL har genomfört ett försök med optiska läsare vid ett antal stationer och utvärderingen visar att kunderna är positiva. Dessutom upplever personalen att det blir ett bättre flöde och att systemet motverkar fusk vilket ökar SL:s intäkter, berättar Christer G Wennerholm.

De nya läsarna beräknas vara på plats i slutet av året.

Kontakt
Sebastian Tham
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm
070-737 41 90

Share

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD