SL överens med revisorerna om att bussavtal ska upphandlas

Som DN rapporterat känner SL redan till problemet med långa busstrafikavtal som löper tillsvidare. Redan i februari i år beslutade en enig styrelse att prioritera upphandling av de äldsta trafikavtalen och att öka upphandlingstakten. Detta arbete pågår och under de kommande 4 åren kommer minst 8 trafikavtal att upphandlas. Det är ett högt tempo. Läs mer om SL:s pågående arbete i dessa två dokument: Planförupphandling och Yttrandetillrevisorerna.

Allt kan inte göras på en gång. SL har de senaste åren koncentrerat sig på att få en bra upphandling av tunnelbanan, världens största kollektivtrafikupphandling värd över 20-miljarderskontrakt. Nu när den är på plats pågår redan arbetet med bussupphandlingarna.

Även landstingsrevisorerna konstaterar i sin rapport att ”upphandlingar av busstrafikavtal är en arbets- och tidskrävande process. Även utarbetandet av anbud kräver ett omfattande arbete av anbudsgivarna. Utifrån de skälen är det knappast rimligt att inom en begränsad tid förnya samtliga avtal.”

Landstingets revisorer säger även i sin Rapport_11-08 att LOU inte tillåter tillsvidareavtal, men dessa avtal kom till före dessa regler. Därför hävdar varken landstingsrevisorerna eller konkurrensverket att avtalen är olagliga.

Eftersom jag är övertygad om att konkurrens ger bättre trafik till en lägre kostnad vill jag självfallet upphandla alla bussavtal så snart de bara går.

Christer

Share

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD